Thứ tư, 22/02/2023 11:16

Kỹ thuật chỉnh sửa biểu sinh mới giúp cải thiện cây trồng

Nghiên cứu mới đây của TS Rebecca Bart và cộng sự thuộc Trung tâm Khoa học Thực vật Donald Danforth, Đại học California ở Los Angeles và Đại học Hawaii ở Manoa (Hoa Kỳ) đã chứng minh rằng, một công nghệ mới - chỉnh sửa biểu sinh có thể làm giảm các triệu chứng cháy lá (Cassava bacterial blight - CBB) trên cây sắn, đồng thời vẫn duy trì sinh trưởng và phát triển bình thường.

Những phát hiện này không chỉ làm tăng khả năng kháng CBB của sắn với tiềm năng cải thiện năng suất cho nông dân mà còn đặt nền móng cho việc sử dụng chỉnh sửa biểu sinh để cải thiện các loại cây trồng khác. Công trình nghiên cứu này cải thiện khả năng kháng CBB ở sắn bằng cách chỉnh sửa bộ gen biểu sinh đã được xuất bản trên Tạp chí Nature Communications. Đây là lần đầu tiên quá trình methyl hóa có mục tiêu được sử dụng để đưa một đặc điểm nông học vào một loại cây trồng quan trọng. Nhóm nghiên cứu đã triển khai công nghệ này nhằm cải thiện khả năng kháng bệnh đối với CBB và kết quả là cây sắn có các triệu chứng bệnh trên lá nhỏ hơn và ít dữ dội hơn.

Chủ tịch, Giám đốc điều hành của Trung tâm Khoa học Thực vật Donald Danforth Jim Carrington cho biết, di truyền biểu sinh là một quá trình tự nhiên mà các tế bào sử dụng để kiểm soát biểu hiện gen mà không làm thay đổi trình tự DNA và quá trình methyl hóa là một kiểu “trang trí” DNA như vậy. Một trong những điều tuyệt vời của dự án này là sự chuyển giao thành công kiến thức giữa một hệ thống cây trồng kiểu mẫu là Arabidopsis và cây sắn - cây trồng quan trọng đối với an ninh lương thực. Các loại cây trồng như cây sắn thường bị bỏ lại phía sau khi nói đến những bước tiến mới trong công nghệ. Do vậy nhóm nghiên cứu đặc biệt vui mừng khi lần đầu tiên áp dụng những công nghệ mới này trên cây sắn. Ngoài CBB, một số loại virút cũng làm hạn chế năng suất sắn, vì vậy nhóm nghiên cứu sẽ tiếp tục công việc của mình và có khả năng phát triển các chiến lược kiểm soát mới đối với các bệnh.

Quỳnh Thuận (theo Phys.org)

 

Đánh giá

X
(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)