Thứ hai, 20/02/2023 14:34

TP Hồ Chí Minh ban hành Chiến lược quản trị dữ liệu

Mới đây, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi đã ký Quyết định 328/QĐ-UBND về phê duyệt Chiến lược quản trị dữ liệu của TP Hồ Chí Minh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Theo đó, TP Hồ Chí Minh phấn đấu đến năm 2025, 100% hệ thống thông tin quản lý về đất đai, cấp phép xây dựng, quy hoạch được hình thành thống nhất trên địa bàn TP nhằm duy trì, cập nhật, khai thác dữ liệu phục vụ công tác quản lý, phát triển đô thị. Hoàn thành tạo lập dữ liệu hồ sơ sức khỏe điện tử của người dân, dữ liệu về an sinh; dữ liệu về thành lập, tình hình hoạt động doanh nghiệp và hộ kinh doanh cá thể của Thành phố; dữ liệu về thu, chi ngân sách, giải ngân đầu tư công. Các sở/ngành, UBND TP Thủ Đức và UBND các quận, huyện mỗi năm có ít nhất một sáng kiến sử dụng dữ liệu để hỗ trợ ra quyết định. 100% cơ sở dữ liệu của TP phải được lưu trữ, quản lý tại trung tâm dữ liệu TP, được đảm bảo an toàn thông tin theo quy định.

Mục đích của Chiến lược quản trị dữ liệu của TP Hồ Chí Minh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 nhằm khai phá tiềm năng của dữ liệu để phục vụ tốt hơn cho hoạt động của các cơ quan chính quyền TP, cung cấp dịch vụ thân thiện và hiệu quả hơn cho người dân, tăng năng suất lao động, đổi mới sáng tạo, hướng đến phát triển kinh tế số một cách toàn diện và bền vững. Đồng thời, tạo lập các cơ sở dữ liệu và hệ thống thông tin nền tảng phục vụ mục tiêu chuyển đổi số và xây dựng đô thị thông minh của TP. Thúc đẩy trao đổi, chia sẻ, sử dụng và tái sử dụng dữ liệu giữa các cơ quan nhà nước của TP, hướng đến quản trị và điều hành, ra quyết định dựa trên dữ liệu.

Nhiệm vụ "Hệ thống bản đồ cảnh báo rủi ro (hazard map system) dùng các cảm biến năng lượng thấp và dữ liệu viễn thám" do nhóm nghiên cứu thuộc Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh nghiên cứu, phát triển.

MN

 

 

 

Đánh giá

X
(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)