Thứ năm, 09/02/2023 13:08

Nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu phòng bệnh nhiễm khuẩn trên ếch lai (Rana sp.) bằng Synbiotic tại Đồng Tháp”

Ngày 8/2/2023, Sở Khoa học và Công nghệ Đồng Tháp đã tổ chức nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu phòng bệnh nhiễm khuẩn trên Ếch lai (Rana sp.) bằng Synbiotic tại Đồng Tháp” do ThS Huỳnh Chí Thanh làm chủ nhiệm, Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp chủ trì.

Sau 2 năm triển khai, đề tài đã hoàn thiện các nội dung như: phân lập và định danh vi khuẩn từ ruột nhái, ếch, cá (nuôi và tự nhiên); thử nghiệm đặc tính có lợi của vi khuẩn; thử nghiệm tạo sản phẩm Synbiotic; thử nghiệm phòng bệnh nhiễm khuẩn trên ếch trong phòng thí nghiệm; thử nghiệm bổ sung Synbiotic tại các hộ dân ương và nuôi ếch thương phẩm; thử nghiệm khả năng đối kháng với vi khuẩn gây bệnh trên ếch lai của vi khuẩn lactic…

Với những kết quả đã đạt được, Hội đồng nghiệm thu đánh giá nhóm nghiên cứu đã thực hiện đầy đủ các nội dung theo thuyết minh, kết quả có minh chứng số liệu, số lượng sản phẩm đầy đủ và vượt so với đặt hàng… Từ kết quả đó, Hội đồng thống nhất nghiệm thu đề tài với kết quả đạt.

Trúc Ly

 

 

Đánh giá

X
(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)