Thứ ba, 31/05/2022 16:28

Những ý tưởng cho một nền kinh tế tuần hoàn bền vững

Tầm nhìn cơ bản của nền kinh tế tuần hoàn là sự lưu thông bền vững của các nguyên liệu và sản phẩm, được cung cấp bởi các nguồn năng lượng tái tạo, nhằm mang lại một tương lai lành mạnh. Các trường đại học có vai trò then chốt trong việc biến điều đó thành hiện thực.

Chúng ta đang phải trả giá cho các cấu trúc kinh tế và thói quen tiêu dùng ngày nay bằng sự tàn phá thiên nhiên và mất đa dạng sinh học trong không khí, trên mặt đất và dưới mặt nước, do đó đang làm xói mòn chính nền tảng sự tồn tại của chúng ta. Những người ít được tiếp cận nhất với các thành quả phát triển của con người đang phải gánh chịu nhiều nhất những tác động tiêu cực từ các hành động này. Chúng ta đang tự đe doạ tương lai của chính mình. Điều này đòi hỏi phải có hành động khẩn cấp.

Cuốn sách “Nền kinh tế tuần hoàn”, được xuất bản bởi Nhà xuất bản Đại học Kỹ thuật Munich (Đức), tóm tắt kết quả của một hội nghị chuyên đề được tổ chức vào mùa hè năm 2021. Các nhà khoa học và nhà kinh tế đã phát triển các đề xuất hành động và xác định các lĩnh vực cần nghiên cứu. Các sự kiện này được tổ chức thường xuyên với sự hợp tác của Viện Bảo tồn Hệ thống Trái đất (IESP) và Viện Nghiên cứu Nâng cao TUM (IAS).

Mai Văn Thủy (theo phys.org)

 

 

Đánh giá

X
(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)