Thứ tư, 01/12/2021 11:17

Tăng cường khai thác đề tài sách đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp

Ngày 30/11/2021, tại Hà Nội, Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật đã phối hợp với Công ty Cổ phần sách Alpha Books tổ chức “Lễ ký kết hợp tác và giới thiệu sách”. Đây là chương trình nằm trong chuỗi hoạt động của Hội thảo xuất bản, truyền thông sách khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp do Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật triển khai.

Phát biểu tại Lễ ký, Quyền Giám đốc Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật Bùi Minh Cường cho biết, năm 2021, đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, tác động mạnh đến tình hình kinh tế - xã hội của nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Đặc biệt, đợt bùng phát dịch lần thứ tư đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến phát triển kinh tế trong nước, trong đó công tác xuất bản cũng bị ảnh hưởng lớn. Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, “vừa chống dịch, vừa phát triển kinh tế”, với trách nhiệm, quyết tâm vượt qua khó khăn, Nhà xuất bản đã tổ chức biên tập - xuất bản được nhiều cuốn sách có giá trị, phục vụ nhiệm vụ phát triển khoa học, công nghệ và kinh tế - xã hội của đất nước.

Nhằm thực hiện công tác truyền thông, xuất bản và phát hành sách của mỗi bên, góp phần phổ biến, giới thiệu tri thức, nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân, phát triển văn hóa đọc..., Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật sẽ cùng với Công ty Cổ phần sách Alpha Books hợp tác khai thác bản quyền sách ngoại văn, tập trung vào đề tài sách đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp, sách phổ biến kiến thức và ứng dụng khoa học và công nghệ vào cuộc sống. Sách bản quyền sẽ được tổ chức dịch thuật, xuất bản, công bố và phát hành nhằm cung cấp hệ thống tài liệu sách khoa học và công nghệ liên ngành; hình thành và thực thi các mục tiêu chiến lược của quốc gia, tạo lợi thế cạnh tranh.

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Hoàng Giang

Đánh giá cao năng lực của hai đơn vị, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Hoàng Giang cho biết, để vươn lên trở thành một nhà xuất bản hiện đại, có vị thế hàng đầu trong xuất bản sách khoa học và kỹ thuật, Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật cần tập trung nâng cao chất lượng sách xuất bản, chú trọng các mảng đề tài giới thiệu kiến thức khoa học hiện đại, sáng chế, giải pháp có tính ứng dụng cao; sách về đổi mới sáng tạo; về trí tuệ nhân tạo, tạo dựng hệ sinh thái khoa học và công nghệ; thúc đẩy đổi mới sáng tạo và tinh thần khởi nghiệp; sách phổ biến khoa học kỹ thuật cho các đối tượng, các vùng, miền; tuyên truyền, phổ biến kiến thức, nâng cao dân trí... Bên cạnh đó, Nhà xuất bản cần phối hợp chặt chẽ với các đơn vị trực thuộc Bộ và các Sở Khoa học và Công nghệ trong cả nước xây dựng các đề án, đề tài để phục vụ tốt các nhiệm vụ chính trị của Bộ giao, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương, các cơ quan, doanh nghiệp trong cả nước; đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng công nghệ số trong xuất bản, đầu tư xuất bản sách điện tử, sách đa phương tiện phù hợp với xu thế hiện đại; đẩy mạnh đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, mở rộng liên doanh, liên kết với các đối tác trong và ngoài nước để phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh, đặc biệt là công nghệ in ấn hiện đại, phù hợp với xu thế của thế giới…

Cũng tại Lễ ký, Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật và Công ty cổ phần Sách Alpha đã giới thiệu 3 cuốn sách gồm: FDI - Nhiệm vụ kép trong bối cảnh mới; Bộ sách Britannica; Binh pháp toán 12. Trong đó, cuốn “FDI - Nhiệm vụ kép trong bối cảnh mới của TS Phan Hữu Thắng được xuất bản song ngữ, tập trung vào nội dung thúc đẩy mặt tích cực, khắc phục mặt tiêu cực của đầu tư nước ngoài; tạo điều kiện để các doanh nghiệp trong nước hợp tác đầu tư với doanh nghiệp nước ngoài; đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; thúc đẩy công nghiệp hỗ trợ phát triển.

CT

Đánh giá

X
(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)