Thứ năm, 16/09/2021 09:20

Hội thảo quốc tế “Trí tuệ nhân tạo và dữ liệu lớn trong kỷ nguyên kỹ thuật số”

Hội thảo quốc tế về “Trí tuệ nhân tạo và dữ liệu lớn trong kỷ nguyên kỹ thuật số” (The 2021 International Conference on “Artificial Intelligence and Big Data in Digital Era” - ICABDE) do Trường Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh tổ chức.

Hội thảo bao gồm:

- Các phiên chính thức theo các chủ đề liên quan đến trí tuệ nhân tạo và dữ liệu lớn. Các bài viết được chấp nhận sẽ được đăng trên kỷ yếu hội thảo trong chuỗi "Lecture notes on Data Engineering and Communications Technologies", được xuất bản bởi nhà xuất bản quốc tế Springer và được lập chỉ mục trong Scopus và Web of Science. Những bài viết tốt nhất sẽ được mời chỉnh sửa để nộp các tạp chí quốc tế uy tín thuộc danh mục Scopus và ISI.

- Workshop ISBM21 dành riêng cho lĩnh vực Hệ thống thông tin quản lý (MIS) và Thương mại điện tử (EC) với tên gọi "Vai trò của trí tuệ nhân tạo và dữ liệu lớn đối với nền kinh tế số: Cơ hội và thách thức". Những bài viết được lựa chọn của Workshop ISBM 2021 sẽ được mời mở rộng để nộp vào Số đặc biệt của Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh châu Á (JABES).

Thời gian tổ chức dự kiến: Ngày 18-19/12/2021.

Địa điểm: Trường Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh.

Chi tiết xem tại: https://icabde.ueh.edu.vn/

Đánh giá

X
(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)