Thứ năm, 16/09/2021 09:40

Hội thảo khoa học "Tăng trưởng xanh và phát triển bền vững"

Với mục đích tạo ra một diễn đàn trao đổi học thuật và chia sẻ kinh nghiệm giữa các nhà nghiên cứu về lĩnh vực kinh tế, kinh doanh và hành vi tiêu dùng phục vụ phát triển kinh tế bền vững, Trường Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh, Trường Đại học Nha Trang, Trung tâm Môi trường cho Phát triển Việt Nam, Trường Đại học Kinh tế Huế đồng tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề “Tăng trưởng xanh và phát triển bền vững”.

Hội thảo tập trung vào các chủ đề:

- Tăng trưởng kinh tế: tăng trưởng kinh tế xanh; mô hình tăng trưởng kinh tế; chất lượng tăng trưởng kinh tế, chính sách thúc đẩy tăng trưởng kinh tế; mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và chuyển dịch cơ cấu kinh tế, mối quan hệ giữa tăng trưởng và nghèo đói…

- Phát triển kinh tế: phát triển bền vững kinh tế địa phương; phát triển kinh tế và công bằng xã hội; phát triển kinh tế trong bối cảnh hội nhập; phát triển kinh tế ngành; phát triển kinh tế vùng - liên vùng;

- Kinh tế tài nguyên và môi trường; phân tích/đánh giá tác động tới tài nguyên, môi trường và biến đổi khí hậu; định giá giá trị tài nguyên; hạch toán chi phí, thiệt hại kinh tế do suy thoái cạn kiệt tài nguyên, ô nhiễm và sự cố môi trường, biến đổi khí hậu gây ra…

- Kinh tế các ngành nông nghiệp (chăn nuôi, trồng trọt, thủy sản…); chuỗi giá trị, chuỗi cung ứng, phân phối sản phẩm nông nghiệp.

- Hành vi tiêu dùng, thị trường và thương mại sản phẩm nông nghiệp.

- Chủ đề liên quan tới giải quyết các vấn đề xã hội trong quá trình phát triển: xóa đói giảm nghèo, giải quyết việc làm, bất bình đẳng, an sinh xã hội, giáo dục, y tế, vai trò của giới, tác động của dịch Covid-19…

- Các chủ đề liên quan khác.

Thời gian dự kiến tổ chức: 03/10/2021. Chi tiết xem tại: https://www.ueh.edu.vn/su-kien/hoi-thao-khoa-hoc-tang-truong-xanh-va-phat-trien-ben-vung_56931.

 

Đánh giá

X
(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)