Thứ sáu, 13/08/2021 09:39

Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sỹ khóa 43

Bao gồm các ngành:

STT

Mã số

Ngành

1

8440114

Hóa hữu cơ

2

8420114

Sinh học thực nghiệm

3

8140111

Lý học và phương pháp dạy học môn Vật lý

4

8140114

Quản lý giáo dục

5

8140101

Giáo dục học

6

8460113

Phương pháp toán sơ cấp

7

8480104

Hệ thống tin học

8

8220121

Văn học Việt Nam

9

8229013

Lịch sử Việt Nam

10

8310401

Tâm lý học

11

8850101

Quản lý Tài nguyên và Môi trường

Chương trình đào tạo: theo định hướng ứng dụng.

Phương thức tuyển sinh: xét tuyển.

Thời gian đào tạo: 2 năm.

Thời hạn tuyển sinh: dự kiến tháng 9/2021.

Địa điểm: Phòng Đào tạo, Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum - số 704 Phan Đình Phùng,  Quang Trung, Kon Tum

 

Đánh giá

X
(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)