Thứ hai, 02/08/2021 09:15

Khoa Địa lý - Địa chất thuộc Trường Đại học Khoa học (Đại học Huế) tuyển sinh nghiên cứu sinh và dự bị tiến sỹ năm 2021

Hình thức tuyển sinh: xét tuyển.

Bao gồm 2 ngành:

1. Quản lý tài nguyên và môi trường, mã số 9850101 (chỉ tiêu: 3 nghiên cứu sinh).

2. Đia chất học, mã số 9440201 (chỉ tiêu: 3 nghiên cứu sinh).

Thời gian đào tạo:

- Tiến sỹ: liên tục 3 năm (có bằng thạc sỹ) 4 năm (có bằng đại học).

- Dự bị tiến sỹ: tối đa 2 năm (24 tháng).

Thời hạn tuyển sinh: đến hết ngày 10/10/2021.

Địa điểm phát mẫu hồ sơ và thu nhận hồ sơ dự tuyển: Phòng Đào tạo sau đại học, Trường Đại học Khoa học (Đại học Huế) - số 77 Nguyễn Huệ, TP Huế.

Thông tin chi tiết, xin liên hệ: Phòng Đào tạo sau đại học, Trường Đại học Khoa học (Đại học Huế) - số 77 Nguyễn Huệ, TP Huế; điện thoại: 0234.3837380.

Đánh giá

X
(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)