Thứ hai, 09/08/2021 15:54

Viện Công nghệ sinh học (Đại học Huế) tuyển sinh nghiên cứu sinh và dự bị tiến sỹ năm 2021

Ngành tuyển sinh:

1. Tiến sỹ Sinh học, mã số: 9420101

2. Tiến sỹ Nông nghiệp hữu cơ, mã số: 9620125

3. Dự bị tiến sỹ Sinh học, mã số: 9420101

4. Dự bị tiến sỹ Nông nghiệp hữu cơ, mã số: 9620125

Hình thức đào tạo: chính quy.

Phương thức tuyển sinh: xét tuyển.

Thời gian đào tạo:

1. Đối với nghiên cứu sinh:

Hình thức tập trung liên tục: đối với người có bằng thạc sỹ là 3 năm tập trung liên tục; đối với người có bằng tốt nghiệp đại học (kỹ sư hoặc cử nhân) là 4 năm tập trung liên tục.

Hình thức tập trung không liên tục: trường hợp nghiên cứu sinh không theo học tập trung liên tục được thì chương trình đào tạo và nghiên cứu của nghiên cứu sinh phải có tổng thời gian học và nghiên cứu đối với người có bằng thạc sỹ là 3 năm; đối với người có bằng tốt nghiệp đại học (kỹ sư hoặc cử nhân) là 4 năm.

2. Đối với dự bị tiến sỹ

Tổng thời gian học dự bị tiến sỹ không quá 24 tháng, người học có thể đăng ký tham dự khóa 06 tháng hoặc 12 tháng theo từng năm.

Thời hạn tuyển sinh: đến hết ngày 22/12/2021.

Địa điểm: tỉnh lộ 10, Phường Phú Thượng, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

Thông tin chi tiết, xin liên hệ: TS Nguyễn Thị Kim Cúc (điện thoại: 0393308468); Phòng Khoa học, Đào tạo và Hợp tác Quốc tế - Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế, email: daotao.huib@hueuni.edu.vn.

 

Đánh giá

X
(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)