Thứ tư, 04/08/2021 17:54

Trường Đại học luậtLuật , (Đại học Huế) tuyển sinh thạc sỹ đợt 2 năm 2021.

Ngành tuyển sinh: ngành luật kinh tế.

Hình thức đào tạo: chính quy.

Phương thức tuyển sinh: xét tuyển, bao gồm đánh giá hồ sơ dự tuyển và đề cương nghiên cứu.

Thời gian đào tạo: thời gian học 2 năm.

Thời hạn tuyển sinh: đến hết ngày 25/8/2021.

Thông tin chi tiết, xem taiij: http://hul.hueuni.edu.vn/dao-tao.html (mục sau đại học).

Đánh giá

X
(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)