Thông tin văn bản số: 05/2023/TT-BKHCN
Số hiệu 05/2023/TT-BKHCN
Ngày ban hành 22/05/2023
Thời gian bắt đầu hiệu lực 07/07/2023
Loại văn bản Thông tư
Tên Văn Bản
Thành tích khoa học và công nghệ nào được xem xét áp dụng chính sách trọng dụng?
Trích yếu nội dung

Ngày 22/05/2023, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã ban hành Thông tư số 05/2023/TT-BKHCN quy định chi tiết một số nội dung về thu hút, sử dụng và trọng dụng cá nhân hoạt động KH&CN.

Theo đó, thành tích để xem xét áp dụng chính sách trọng dụng bao gồm: a) bài báo khoa học đã được công bố trên các tạp chí khoa học quốc tế, trong nước có uy tín hoặc sách chuyên khảo hoặc giáo trình đã được xuất bản theo quy định của pháp luật; b) giải thưởng về KH&CN, bao gồm: giải thưởng uy tín trong nước, giải thưởng quốc tế về KH&CN; c) sáng chế hoặc giải pháp hữu ích hoặc giống cây trồng đã được cấp văn bằng bảo hộ; d) nhiệm vụ KH&CN đã được nghiệm thu ở mức đạt trở lên; đ) dự án hoặc công trình hoặc đồ án thuộc chuyên ngành kỹ thuật là các dự án hoặc công trình hoặc đồ án phát triển, ứng dụng, triển khai công nghệ hoặc các nhiệm vụ khác thuộc phạm vi ngành kỹ thuật, kinh tế - kỹ thuật do cá nhân đảm nhiệm, được phân theo loại và cấp (nhóm) tại quy định của pháp luật chuyên ngành.

Điểm quy đổi thành tích KH&CN được xác định theo quy định tại khoản 2 Điều 3a Thông tư liên tịch số 24/2014/TTLT-BKHCN-BNV.