Thông tin văn bản số: 426/QĐ-BKHCN
Số hiệu 426/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành 21/03/2023
Thời gian bắt đầu hiệu lực 21/03/2023
Loại văn bản Quyết định
Tên Văn Bản
Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2023
Trích yếu nội dung

Ngày 21/03/2023, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã ban hành Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2023 của Bộ KH&CN (kèm theo Quyết định số 426/QĐ-BKHCN).

Kế hoạch nhằm triển khai thực hiện Luật phổ biến, giáo dục pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành luật, đáp ứng kịp thời nhu cầu nắm bắt, tìm hiểu văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) của các đối tượng thi hành; kịp thời phổ biến, tuyên truyền Luật ban hành VBQPPL và một số VBQPPL (Luật KH&CN năm 2013; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ năm 2022; các luật, nghị quyết của Quốc hội; pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội…); tuyên truyền, phổ biến các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên; nghiên cứu đổi mới, đa dạng hóa các mô hình, hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp với đặc thù của Bộ KH&CN.

 

CÁC VĂN BẢN KHÁC
Số ký hiệu Ban hành Nội dung trích yếu
1495/QĐ-BKHCN
12/08/2022
Quyết định số 1495/QĐ-BKHCN ngày 12/8/2022 ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 146/QĐ-TTg ngày 28/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số quốc gia đến...
11/2022/TT-BKHCN
10/08/2022
Thông tư số 11/2022/TT-BKHCN bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành quy định về phương pháp xác định tỷ lệ nội địa hóa đối với ô tô
09/2022/TT-BKHCN
28/07/2022
Thông tư số 09/2022/TT-BKHCN Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật lập, thẩm định, công bố, điều chỉnh quy hoạch phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử
10/2021/QĐ-TTg
16/03/2021
Quyết định 10/2021/QĐ-TTg quy định tiêu chí xác định doanh nghiệp công nghệ cao
279/QĐ-TTg
26/02/2021
Quyết định số 279/QĐ-TTg phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch mạng lưới tổ chức khoa học và công nghệ công lập thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
157/QĐ-TTg
01/02/2021
Quyết định số 157/QĐ-TTg ban hành Chương trình phát triển sản phẩm quốc gia đến năm 2030
127/QĐ-TTg
26/01/2021
Quyết định số 127/QĐ-TTg ban hành Chiến lược quốc gia về nghiên cứu, phát triển và ứng dụng Trí tuệ nhân tạo đến năm 2030