Thông tin văn bản số: 08/2018/QĐ-TTg
Số hiệu 08/2018/QĐ-TTg
Ngày ban hành 23/02/2018
Thời gian bắt đầu hiệu lực 23/02/2018
Loại văn bản Quyết định
Tên Văn Bản
Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo.
Trích yếu nội dung

Ngày 23/2/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 08/2018/QĐ-TTg quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN).

Theo Quyết định, Học viện có tên giao dịch quốc tế bằng tiếng Anh là: Vietnam Institute of Science Technology and Innovation (viết tắt là VISTI). VISTI là cơ sở nghiên cứu khoa học công lập trực thuộc Bộ KH&CN, thực hiện chức năng nghiên cứu khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; đào tạo trình độ thạc sỹ, tiến sỹ; bồi dướng nghiệp vụ quản lý khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; hỗ trợ thực hiện hoạt động đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp; tư vấn, cung cấp dịch vụ KH&CN.

Về cơ cấu tổ chức, VISTI có 8 đơn vị trực thuộc: Văn phòng; Ban Kế hoạch - Tài chính; Ban Quản lý khoa học và đào tạo; Viện Chiến lược và Chính sách KH&CN; Viện Nghiên cứu Phát triển công nghệ tiên tiến; Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng quản lý KH&CN; Trung tâm Dịch vụ KH&CN; Khoa Quốc tế và Đào tạo sau đại học.

Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 10/4/2018.