Thứ tư, 20/01/2021 14:37

Khoa học và công nghệ trong công cuộc bảo vệ an ninh, quốc phòng

Mới đây, tại Hà Nội đã diễn ra Hội nghị tổng kết 5 năm Chương trình phối hợp hoạt động khoa học và công nghệ (KH&CN) giữa Bộ Quốc phòng với Bộ KH&CN giai đoạn 2016-2020. Tham dự Hội nghị có Bộ trưởng Bộ KH&CN Huỳnh Thành Đạt, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Thượng tướng Bế Xuân Trường và đại diện lãnh đạo các đơn vị của hai Bộ.

Chương trình phối hợp hoạt động KH&CN giữa Bộ Quốc phòng và Bộ KH&CN là dấu mốc quan trọng, khẳng định vị trí vai trò của KH&CN trong xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại và lực lượng KH&CN trong Quân đội tham gia vào phát triển kinh tế - xã hội, phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Qua 5 năm triển khai (2016-2020), với sự chỉ đạo quyết liệt, thường xuyên, sâu sát của Lãnh đạo hai Bộ, cùng sự chủ động của các cơ quan, đơn vị, công tác nghiên cứu KH&CN đã bám sát yêu cầu thực tiễn, thực hiện tốt công tác nghiên cứu dự báo, phát triển nghệ thuật quân sự Việt Nam, từng bước phát triển, hiện đại hóa vũ khí, khí tài, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. Đồng thời, nâng cao năng lực công nghiệp quốc phòng, trợ giúp các cơ quan, đơn vị chủ động trong việc bảo đảm vũ khí, trang bị kỹ thuật. Các hoạt động nghiên cứu đã góp phần xây dựng tiềm lực khoa học quân sự, tăng cường tiềm lực cơ sở vật chất, phòng thí nghiệm, phát triển đội ngũ cán bộ KH&CN.

Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ KH&CN Huỳnh Thành Đạt đánh giá cao các kết quả nghiên cứu và triển khai thực hiện các nhiệm vụ KH&CN trong Chương trình phối hợp hoạt động của hai Bộ. Bộ trưởng nhấn mạnh, các kết quả này đã thúc đẩy mạnh mẽ hoạt động KH&CN trong Bộ KH&CN, đóng góp không chỉ cho nền quốc phòng của đất nước mà còn đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội, ứng phó với các tình huống khẩn cấp, thiên tai, địch họa… Những đóng góp này một lần nữa có thể khẳng định vai trò cốt lõi của KH&CN đối với sự nghiệp bảo vệ tổ quốc và kinh tế dân sinh.

Xuân Bình

 

 

Đánh giá

X
(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)