Thứ sáu, 13/11/2020 14:19

Bàn giao bản thảo bộ Lịch sử Việt Nam

Từ sau Cách mạng tháng 8 năm 1945, nhiều bộ thông sử về lịch sử Việt Nam được biên soạn và xuất bản, nhưng chỉ có bộ Lịch sử Việt Nam gồm 2 tập (Tập 1 xuất bản năm 1971, Tập 2 xuất bản năm 1985) do Ủy ban Khoa học xã hội Việt Nam chủ trì là bộ sử mang tính quốc gia đầu tiên. Sau 35 năm kể từ khi phát hành Tập 2 bộ Lịch sử Việt Nam, nước ta và thế giới đã trải qua nhiều sự kiện trọng đại, yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đòi hỏi phải sớm có một bộ quốc sử mới được bổ sung, hoàn thiện phù hợp với tư tưởng chính trị - xã hội thời đại... Từ thực tiễn đó, Bộ Khoa học và Công nghệ đã phê duyệt thực hiện Đề án cấp quốc gia “Nghiên cứu, biên soạn bộ Lịch sử Việt Nam”.

Sau 5 năm thực hiện (2015-2020), Ban Chủ nhiệm Đề án đã hoàn thành bản thảo Bộ Lịch sử Việt Nam đảm bảo chất lượng và tính thống nhất của bộ Quốc sử. Bộ bản thảo gồm 25 tập thông sử (13 tập thời kỳ cổ - trung đại, 12 tập thời kỳ cận - hiện đại), 5 tập Biên niên sự kiện lịch sử (3 tập thời kỳ cổ - trung đại, 2 tập thời kỳ cận - hiện đại).
Phát biểu tại Lễ tiếp nhận bản thảo bộ Lịch sử Việt Nam do Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức ngày 12/11/2020 tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam ghi nhận và đánh giá cao kết quả của Đề án. Theo Phó Thủ tướng, việc bàn giao bộ bản thảo mới chỉ là bước đầu, còn nhiều việc phải làm để đi đến bước cuối cùng là xuất bản. Nhưng kết quả được bàn giao hôm nay là sự đóng góp không mệt mỏi của các nhà khoa học lịch sử, trong đó có cố GS Phan Huy Lê. Các nhà khoa học lịch sử đã tạo nên sản phẩm là kết tinh của "hồn thiêng sông núi" để tồn tại mãi với thời gian.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu tại buổi Lễ

Theo Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Phạm Công Tạc, Đề án đã huy động gần 300 nhà khoa học thuộc nhiều cơ quan nghiên cứu và giảng dạy lịch sử trên cả nước. Phần lớn các nhà khoa học thuộc tất cả các chuyên ngành của khoa học lịch sử, một số là các nhà nghiên cứu văn hóa và các lĩnh vực liên quan. Để bảo đảm sự thống nhất của công trình, Đề án đã thực hiện việc xây dựng Thể lệ biên soạn. Thể lệ xác định rõ yêu cầu chung của công trình, mối quan hệ giữa các tập và quy định cụ thể về bố cục nội dung cũng như các quy định trong cách trình bày của mỗi tập, bảo đảm ngay từ khi bắt đầu thực hiện.

Thứ trưởng Phạm Công Tạc phát biểu tại buổi Lễ

TS Đỗ Tiến Dũng - Giám đốc Quỹ Nafosted (trái) nhận bản thảo Lịch sử Việt Nam từ
Ban chủ nhiệm Đề án

CM

 

Đánh giá

X
(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)