Thông tin văn bản số: 18/2024/NĐ-CP
Số hiệu 18/2024/NĐ-CP
Ngày ban hành 21/02/2024
Thời gian bắt đầu hiệu lực 10/04/2024
Loại văn bản Nghị định
Tên Văn Bản
Quy định về Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước và các giải thưởng khác về khoa học và công nghệ
Trích yếu nội dung

Ngày 21/02/2024, Chính phủ đã ban hành Nghị định 18/2024/NĐ-CP về Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước và các giải thưởng khác về khoa học và công nghệ (KH&CN). Nghị định gồm 5 chương, 31 điều và các biểu mẫu kèm theo.

Theo Nghị định, nguyên tắc đặt tên giải thưởng của bộ, ngành, địa phương và giải thưởng của tổ chức, cá nhân về KH&CN: a) Tên giải thưởng mới không trùng hoặc tương tự gây nhầm lẫn với tên giải thưởng về KH&CN đã được đặt, tặng; b) Không sử dụng tên của tổ chức, cá nhân để đặt tên giải thưởng nếu chưa được sự đồng ý của tổ chức, cá nhân đó hoặc đại diện hợp pháp của tổ chức, cá nhân đó hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền; c) Không vi phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân; không trái với đạo đức, thuần phong mỹ tục của dân tộc.

Nguyên tắc đề nghị xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về KH&CN: a) Việc đăng ký đề nghị xét tặng Giải thưởng được thực hiện trên cơ sở tự nguyện; b) Mỗi công trình chỉ được đề nghị xét tặng một Giải thưởng trong một đợt xét tặng Giải thưởng; c) Công trình đã được tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh thì không được đề nghị xét tặng Giải thưởng Nhà nước; Công trình đã được tặng Giải thưởng Nhà nước thì không được đề nghị xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh.

Đối với các công trình có nội dung liên quan đến bí mật nhà nước, việc xét tặng giải thưởng áp dụng quy trình, thủ tục quy định tại Nghị định này và tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước.

Về thẩm quyền tổ chức xét tặng giải thưởng về KH&CN, Nghị định quy định rõ:  Bộ KH&CN chủ trì tổ chức việc xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về KH&CN. Các bộ, ngành, địa phương quyết định việc tổ chức giải thưởng về KH&CN trong phạm vi quản lý của bộ, ngành, địa phương và thực hiện việc xét tặng giải thưởng. Tổ chức, cá nhân được đặt giải thưởng về KH&CN và thực hiện việc xét tặng giải thưởng.