Thông tin văn bản số: 24/2023/TT-BKHCN
Số hiệu 24/2023/TT-BKHCN
Ngày ban hành 29/12/2023
Thời gian bắt đầu hiệu lực 14/02/2024
Loại văn bản Thông tư
Tên Văn Bản
Kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa trong sản xuất thuộc quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ
Trích yếu nội dung

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) mới ban hành Thông tư 24/2023/TT-BKHCN ngày 29/12/2023 quy định kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa trong sản xuất thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ KH&CN. Thông tư quy định rõ về hình thức kiểm tra, căn cứ kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa trong sản xuất…
 

Hình thức kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa trong sản xuất thuộc quản lý của Bộ KH&CN bao gồm: 1) Kiểm tra theo kế hoạch và 2) Kiểm tra đột xuất: cơ quan kiểm tra về chất lượng sản phẩm, hàng hóa tiến hành kiểm tra đột xuất trong sản xuất khi có một trong các căn cứ quy định tại khoản 1, 2, 3, 4, 5 Điều 4 Thông tư 24/2023/TT-BKHCN.

Căn cứ kiểm tra: 1) Thông tin, cảnh báo về hàng hóa xuất khẩu không phù hợp với các điều kiện quy định tại Điều 32 Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa; 2) Thông tin phản ánh dưới mọi hình thức của tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước về dấu hiệu vi phạm chất lượng sản phẩm, hàng hóa, nhãn hàng hóa; 3) Kết quả khảo sát hoặc kiểm tra chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường phát hiện hàng hóa có nhãn hàng hóa không đúng quy định hoặc có dấu hiệu chất lượng không phù hợp với tiêu chuẩn công bố áp dụng, quy chuẩn kỹ thuật tương ứng; 4) Theo yêu cầu quản lý của cơ quan có thẩm quyền; 5) Quyết định hủy bỏ toàn bộ hoặc một phần hiệu lực Giấy chứng nhận phù hợp Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia của các tổ chức đánh giá sự phù hợp; các kết quả đánh giá không phù hợp của tổ chức đánh giá sự phù hợp; 6) Theo kế hoạch kiểm tra hằng năm đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 14/02/2024 và thay thế Thông tư 16/2012/TT-BKHCN ngày 27/8/2012.