Thứ ba, 28/05/2024 15:26

124.624 địa chỉ website giả mạo cơ quan, tổ chức

Con số trên được Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia (NCSC)  đưa ra. Các đối tượng sử dụng website giả mạo để lừa đảo, gây thiệt hại cho người dân trên không gian mạng, đồng thời gây thiệt hại nghiêm trọng đến uy tín, thương hiệu của chính cơ quan, tổ chức bị giả mạo.

Trong tháng 4/2024, NCSC đã phát hiện hơn 42 website giả mạo thương hiệu với mục đích lừa đảo được phát tán trên không gian mạng; ghi nhận có 89.351 điểm yếu, lỗ hổng an toàn thông tin tại các máy chủ, máy trạm, hệ thống thông tin của các cơ quan tổ chức nhà nước; phát hiện hơn 1.600 lỗ hổng trên 5.000 hệ thống đang mở công khai trên Internet; ghi nhận 12 lỗ hổng mới được công bố, có mức độ ảnh hưởng nghiêm trọng/cao có thể bị lợi dụng để tấn công, khai thác vào các hệ thống của các cơ quan, tổ chức.

Xu hướng tấn công mã hóa tống tiền (ransomware) tăng cao trong thời gian gần đây.

NCSC phát hiện xu hướng tấn công mã hóa tống tiền (ransomware) tăng cao trong thời gian gần đây. Đã có một số hệ thống thông tin của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp tại Việt Nam bị sự cố tấn công, gây gián đoạn hoạt động và thiệt hại về vật chất, hình ảnh của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cũng như hoạt động bảo đảm an toàn không gian mạng quốc gia. NCSC đã tiến hành thu thập, phân tích và phát hiện nhiều chỉ báo về tấn công mạng có thể ảnh hưởng đến cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam.

Với những cảnh báo nêu trên, NCSC đề nghị các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp cần chủ động rà quét, phát hiện sớm các website lừa đảo giả mạo đơn vị mình, cảnh báo sớm đến người dùng của mình nhằm ngăn chặn các hoạt động lừa đảo, đảm bảo an toàn thông tin cho người dùng, bảo vệ chính hình ảnh của đơn vị. Các cơ quan, đơn vị, tổ chức cần rà soát các máy chủ, máy trạm, rà soát toàn bộ các hệ thống giám sát theo các chỉ báo mà NCSC cung cấp nhằm xử lý sớm các rủi ro trong hệ thống, liên tục cập nhật các chỉ báo về tấn công mạng, đặc biệt là các chỉ báo đã được chia sẻ từ hệ thống.

Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh sử dụng nền tảng irlab.vn để chủ động giám sát, ứng cứu và xử lý sự cố tấn công mạng; ngăn chặn toàn bộ kết nối tới các website giả mạo, địa chỉ, tên miền; sử dụng phần mềm phòng chống mã độc có bản quyền để rà quét toàn bộ các máy chủ, máy trạm, thiết bị di động thông minh; cập nhật các bản vá lỗi hệ điều hành và ứng dụng đang sử dụng. Đặc biệt là các bản vá bảo mật của các lỗ hổng mà NCSC cảnh báo.

VVH

 

Đánh giá

X
(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)