Thứ năm, 07/03/2024 15:16

Bộ Khoa học và Công nghệ công bố 4 thủ tục hành chính mới

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) vừa ban hành Quyết định số 156/QĐ-BKHCN ngày 22/02/2024 về việc công bố thủ tục hành chính (TTHC) mới ban hành trong lĩnh vực hoạt động KH&CN thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ KH&CN.

Danh mục ban hành kèm theo Quyết định số 156/QĐ-BKHCN gồm 3 TTHC cấp trung ương: 1) Thủ tục xác định dự án đầu tư có hoặc không sử dụng công nghệ lạc hậu, tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, thâm dụng tài nguyên; 2) Thủ tục chỉ định, chỉ định lại tổ chức giám định máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ trong dự án đầu tư; 3) Thủ tục chỉ định bổ sung phạm vi giám định máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ trong dự án đầu tư và 1 TTHC cấp tỉnh: Xác định dự án đầu tư có hoặc không sử dụng công nghệ lạc hậu, tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, thâm dụng tài nguyên.

VVH

 

 

Đánh giá

X
(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)