Chủ nhật, 03/03/2024 15:24

Phó Thủ tướng Chính phủ chỉ ra 6 tồn tại trong công tác cải cách thủ tục hành chính

Văn phòng Chính phủ vừa ra thông báo Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang - Tổ trưởng Tổ công tác tại Phiên họp thứ ba của Tổ Công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC) của Thủ tướng Chính phủ và Hội đồng tư vấn cải cách TTHC của Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, Phó Thủ tướng đã chỉ ra 6 tồn tại, hạn chế trong công tác cải cách TTHC.

Phó Thủ tướng đánh giá cao công tác chuẩn bị tổ chức Phiên họp của Cơ quan thường trực và ý kiến tâm huyết của các thành viên Hội đồng tư vấn cũng như phần trả lời trách nhiệm của các thành viên Tổ công tác, đại diện lãnh đạo các bộ, cơ quan. Ghi nhận và biểu dương nỗ lực của các bộ, ngành, địa phương, thành viên Tổ công tác, thành viên Hội đồng tư vấn đã tích cực thúc đẩy cải cách TTHC có nhiều chuyển biến tích cực theo hướng đơn giản hóa gắn với chuyển đổi số, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác cải cách TTHC vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: 1) Một số lãnh đạo các cấp chưa quan tâm, quyết liệt chỉ đạo, ưu tiên nguồn lực cho cải cách TTHC; 2) Một số nhiệm vụ đã được các bộ, ngành, địa phương triển khai, nhưng chưa có kết quả cụ thể; 3) Có những quy định chưa phù hợp, theo kịp với xu thế phát triển; 4) Còn tình trạng chồng chéo giữa các quy định, giữa các bộ, ngành, địa phương với nhau; 5) TTHC nội bộ trong từng cơ quan chưa được cắt giảm, đơn giản hóa; 6) Một số khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, người dân chưa được kịp thời giải quyết dứt điểm.

Kết luận của Phiên họp nêu rõ, các bộ, ngành, địa phương và từng thành viên Tổ công tác, thành viên Hội đồng tư vấn phát huy vai trò, nêu cao tinh thần trách nhiệm tập trung triển khai các nhiệm vụ nêu tại mục III Báo cáo số 1198/BC-VPCP ngày 25/02/2024 của Văn phòng Chính phủ, bảo đảm hoàn thành đúng tiến độ đề ra; chủ động nắm bắt, cung cấp thông tin, tài liệu chi tiết, rõ ràng về các khó khăn, vướng mắc liên quan đến cơ chế, chính sách, TTHC là rào cản cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và đời sống của người dân; Văn phòng Chính phủ - Cơ quan thường trực Tổ công tác và Hội đồng tư vấn theo dõi, đôn đốc việc triển khai của các bộ, ngành, địa phương và từng thành viên Tổ công tác, thành viên Hội đồng tư vấn; năm 2024, Tổ công tác và Hội đồng tư vấn cần có một số chuyên đề thực tiễn cuộc sống và hoạt động kinh doanh đang đặt ra để xem xét, báo cáo Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo tháo gỡ...

VH

 

 

Đánh giá

X
(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)