Thứ ba, 06/02/2024 15:59

Đại học Quốc gia Hà Nội vào top 500 về chỉ số ảnh hưởng của bảng xếp hạng Webometrics

Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) gia tăng vị trí trong top 700 thế giới và lần đầu tiên tiêu chí về chỉ số ảnh hưởng lọt vào top 500 thế giới (vị trí 495). Thông tin này được Phòng thí nghiệm Cybermetrics Labs (thuộc Hội đồng nghiên cứu quốc gia Tây Ban Nha) công bố Ngày 05/02/2024.

Trong kỳ xếp hạng tháng 02/2024, ĐHQGHN tiếp tục duy trì vị trí số 1 Việt Nam và gia tăng vị trí trong bảng xếp hạng thế giới (từ vị trí 671 lên vị trí 649) và khu vực (vị trí thứ 11 Đông Nam Á, tăng lên 1 bậc so với kỳ trước và 140 châu Á, tăng 27 bậc so với kỳ trước). Webometrics là Bảng xếp hạng tự động, đánh giá năng lực số hóa và mức độ lan tỏa, ảnh hưởng về tài nguyên học thuật của các cơ sở giáo dục đại học dựa trên các chỉ số về mức độ lan tỏa, ảnh hưởng của hệ thống website và thông tin trực tuyến (impact), độ mở về tài nguyên học thuật (openness) trên Google Scholar và chỉ số trích dẫn khoa học trên hệ thống cơ sở dữ liệu Scopus (excellence) của một cơ sở giáo dục đại học.

Trong kỳ xếp hạng này, Webometrics vẫn duy trì phương pháp xếp hạng như ở kỳ tháng 01/2021. Cụ thể, tiêu chí “Presence” (lượng tài nguyên số hóa) đã được loại bỏ trong phương pháp xếp hạng, tiêu chí “Visibility” (Mức độ ảnh hưởng) có trọng số cao nhất (50%), tiếp theo là tiêu chí “Excellence” (Sự xuất sắc) có trọng số 40% và tiêu chí “Transperency” (Độ mở học thuật) có trọng số 10%, trong đó, tiêu chí Độ mở học thuật đã tiếp tục mở rộng số hồ sơ nhà khoa học được xem xét và đánh giá trên cơ sở dữ liệu Google Scholar lên tới 290 hồ sơ (top 21-310).

Cũng trong kỳ xếp hạng này, ĐHQGHN lọt top 500 thế giới ở tiêu chí chỉ số ảnh hưởng đã cho thấy mức độ lan tỏa mạnh mẽ, bền vững về nguồn tài nguyên số và uy tín học thuật của ĐHQGHN tới cộng đồng giáo dục cũng như toàn xã hội.

VVH

 

 

Đánh giá

X
(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)