Thứ ba, 28/11/2023 14:25

Hải Phòng: Áp dụng thí điểm TCVN ISO 18091:2020 cho chính quyền địa phương

Hoàng Thị Hồng Ngọc

Sở Khoa học và Công Nghệ Hải Phòng

Hải Phòng là địa phương đầu tiên trong cả nước áp dụng thí điểm hệ thống quản lý chất lượng và hoạt động của chính quyền địa phương, việc áp dụng thí điểm tiêu chuẩn TCVN ISO 18091:2020 đã mang lại sự thay đổi đáng kể trong nhận thức của cán bộ, công chức tại các đơn vị trên địa bàn Thành phố. Thành công của việc áp dụng thí điểm này chính là cơ sở khoa học, để cơ quan chức năng báo cáo đề xuất Chính phủ áp dụng tiêu chuẩn TCVN ISO 18091:2020 trên phạm vi cả nước.

Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2021 của Hải Phòng vượt lên xếp vị trí thứ 2/63 tỉnh, thành phố. Chỉ số hiệu quả quản trị hành chính công của Thành phố luôn xếp trong nhóm đạt điểm cao nhất trong các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; đặc biệt, chỉ số cải cách hành chính năm 2021 thành phố đạt ngôi vị quán quân toàn quốc. Để có những thành tích trên là có sự đóng góp một phần không nhỏ của việc áp dụng và duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước trên địa bàn Thành phố. Việc áp dụng, duy trì hệ thống quản lý chất lượng này cũng như việc cung cấp sản phẩm, dịch vụ có chất lượng cho công dân là rất cần thiết, mang lại sự thịnh vượng kinh tế, phát triển xã hội toàn diện và môi trường bền vững tại địa phương.

Triển khai chương trình phối hợp giữa Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) với UBND TP Hải Phòng về hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, ngày 28/02/2023, UBND TP Hải Phòng đã ban hành Kế hoạch số 61/KH-UBND về áp dụng thí điểm tiêu chuẩn TCVN ISO 18091:2020 tại UBND các quận/huyện, phường/xã trên địa bàn Thành phố. Thực hiện kế hoạch này, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thuộc Sở KH&CN Hải Phòng đã phối hợp với Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Trung tâm Đào tạo nghiệp vụ Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng triển khai áp dụng thí điểm tiêu chuẩn TCVN ISO 18091:2020  vào hoạt động tại một số UBND các quận/huyện, phường/xã trên địa bàn Thành phố nhằm hình thành hệ thống quản lý chất lượng tổng thể, hướng tới việc đạt được các mục tiêu của chính quyền địa phương, cung cấp sản phẩm, dịch vụ công có chất lượng cho công dân, mang lại sự thịnh vượng kinh tế, phát triển xã hội toàn diện và môi trường bền vững ở cấp chính quyền địa phương. Kết quả áp dụng thí điểm tại TP Hải Phòng là cơ sở để Bộ KH&CN nghiên cứu, báo cáo đề xuất Chính phủ triển khai áp dụng tiêu chuẩn TCVN ISO 18091:2020 trên phạm vi cả nước.

Sau hơn nửa năm triển khai việc áp dụng thí điểm TCVN ISO 18091:2020 tại UBND các quận/huyện, phường/xã trên địa bàn Thành phố đã có nhiều kết quả đáng ghi nhận. Theo đó, 12 cơ quan áp dụng thí điểm, bao gồm UBND các quận/huyện: Hải An, Ngô Quyền, Hồng Bàng, Thuỷ Nguyên, Kiến Thụy, Tiên Lãng; UBND các phường/xã Cầu Tre, Hoàng Văn Thụ, Đằng Lâm, Thủy Sơn, Tự Cường, Du Lễ đã được khảo sát thu thập thông tin sơ bộ cho việc áp dụng tiêu chuẩn TCVN ISO 18091:2020; đào tạo nhận thức cơ bản, chuyên sâu về tiêu chuẩn; hướng dẫn triển khai xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn TCVN ISO 18091:2020; hướng dẫn triển khai thực hiện chương trình hành động xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn TCVN ISO 18091:2020; báo cáo và đánh giá tình hình triển khai áp dụng tiêu chuẩn TCVN ISO 18091:2020; tổng kết, báo cáo UBND Thành phố và Bộ KH&CN về kết quả thực hiện áp dụng thí điểm tiêu chuẩn TCVN ISO 18091:2020.

Về công tác khảo sát thu thập thông tin, chủ yếu tập trung công tác triển khai thực hiện các nghị quyết; kế hoạch về phát triển kinh tế, xã hội của địa phương; công tác thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính; công tác duy trì áp dụng công cụ và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn; tình hình cung cấp các dịch vụ công cơ bản; công tác triển khai thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến mục tiêu phát triển bền vững tại các phòng chuyên môn thuộc UBND các quận/huyện và UBND các phường/xã, kiện toàn ban chỉ đạo và thành lập tổ công tác áp dụng tiêu chuẩn TCVN ISO 18091:2020 tại 6 UBND quận/huyện, xây dựng lộ trình và kế hoạch triển khai chi tiết tại từng cơ quan. Về đào tạo, đã tổ chức được 6 lớp đào tạo phổ biến kiến thức chung về tiêu chuẩn TCVN ISO 18091:2020 cho toàn thể cán bộ lãnh đạo, công chức chuyên môn của 12 đơn vị UBND quận/huyện, phường/xã tập trung bằng hình thức đào tạo trực tiếp, đào tạo, hướng dẫn về bộ chỉ số đánh giá quản lý chất lượng tổng thể tại chính quyền địa phương theo tiêu chuẩn TCVN ISO 18091:2020 tại các đơn vị. Về hướng dẫn triển khai xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn tổ chức nội dung đào tạo, hướng dẫn, diễn giải chi tiết về bộ chỉ số đánh giá quản lý chất lượng tổng thể (4 nhóm chủ đề chính, 39 chỉ số) cho Ban chỉ đạo ISO, Tổ chức công tác ISO và các công chức chuyên môn được giao nhiệm vụ của 12 đơn vị quận/huyện, phường/xã thí điểm theo hình thức đào tạo trực tiếp…

TCVN ISO 18091:2020 mang lại sự phát triển bền vững cho chính quyền địa phương.

Qua triển khai thực tế cho thấy, đã có sự thay đổi đáng kể trong nhận thức của cán bộ, công chức tại 12 đơn vị thí điểm về tiêu chuẩn TCVN ISO 18091:2020 và bộ chỉ số tự đánh giá gồm 39 chỉ tiêu liên quan đến 4 nhóm chủ đề (xây dựng thể chế điều hành tốt; phát triển kinh tế bền vững; phát triển xã hội toàn diện; phát triển môi trường bền vững). Việc cán bộ, công chức có kiến thức căn bản về bộ chỉ số tự đánh giá và các nội dung, nhiệm vụ tiến hành triển khai thực hiện tự đánh giá theo tiêu chuẩn TCVN ISO 18091:2020 là cơ sở quan trọng để việc triển khai các nội dung tiếp theo của kế hoạch đặc biệt trong quá trình triển khai, lãnh đạo các đơn vị áp dụng thí điểm đã quan tâm, chỉ đạo sát sao các phòng, ban chuyên môn chủ động thực hiện các nội dung được giao thực hiện; cơ quan thường trực tại các UBND quận/huyện nắm rõ các yêu cầu trình tự thực hiện và phối hợp chuẩn bị tốt các nội dung đào tạo, tập huấn, hướng dẫn trực tiếp đầy đủ theo yêu cầu. Đơn vị tư vấn cũng đã bố trí nhóm chuyên gia công tác gồm các chuyên gia có năng lực, am hiểu về tiêu chuẩn TCVN ISO 18091:2020, có khả năng truyền đạt kiến thức và chủ động, tích cực trong việc thực hiện tư vấn, đào tạo, hướng dẫn trực tiếp tại từng đơn vị.

Bên cạnh kết quả đạt được, trong thời gian triển khai thí điểm tại 12 đơn vị, cơ quan triển khai gặp không ít khó khăn như do thời gian thực hiện ngắn, số lượng đơn vị áp dụng thí điểm tương đối lớn nên việc sắp xếp và bố trí thời gian triển khai, chuyên gia hướng dẫn chưa đáp ứng theo kỳ vọng, các cơ quan áp dụng thí điểm, khối lượng công việc chuyên môn lớn, nên thời gian dành cho việc thực hiện thí điểm áp dụng còn nhiều hạn chế…

Có thể khẳng định, TCVN ISO 18091:2020 là bộ công cụ mới, hữu hiệu, có khả năng hỗ trợ quản lý trên địa bàn TP Hải Phòng. Trong thời gian tới, Sở KH&CN Hải Phòng mong muốn sẽ tiếp tục nhận được sự phối hợp với Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, đơn vị tư vấn, các sở, ban, ngành và các đơn vị liên quan tiếp tục triển khai thực hiện việc áp dụng thí điểm tiêu chuẩn TCVN ISO 18091:2020 tại UBND các quận/huyện, phường/xã trên địa bàn TP Hải Phòng đảm bảo chất lượng, hiệu quả, đúng mục đích đánh giá, làm cơ sở, căn cứ xem xét áp dụng trên phạm vi toàn Thành phố và để Bộ KH&CN nghiên cứu, báo cáo để xuất Chính phủ triển khai trên phạm vi cả nước.

 

 

 

Đánh giá

X
(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)