Thứ hai, 06/11/2023 15:02

Kiểm tra việc áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001 tại thành phố Đà Nẵng

Thực hiện nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tại Quyết định 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/03/2014 về việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan. Theo kế hoạch đã được phê duyệt, từ ngày 30/10/2023 đến ngày 02/11/2023, Đoàn kiểm tra của Bộ KH&CN đã tiến hành kiểm tra việc áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo TCVN ISO 9001 tại thành phố Đà Nẵng.

Mục tiêu của việc kiểm tra nhằm giúp cho các cơ quan hành chính nhận diện được những rủi ro, bất cập trong giải quyết thủ tục hành chính, giải quyết công việc nội bộ để từ đó có những giải pháp cải tiến, khắc phục những tồn tại trong các quy trình giải quyết công việc một cách khoa học, phù hợp với thực tế, trong đó có việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong quá trình quản lý và tác nghiệp hồ sơ phục vụ công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số. Qua đó, nhận thức của cán bộ, công chức về tinh thần cải cách phục vụ nhân dân, doanh nghiệp được nâng cao, tạo được lòng tin và sự hài lòng của người dân khi đến cơ quan hành chính nhà nước.

Vụ Trưởng Vụ đánh giá hợp chuẩn và hợp quy, Trưởng đoàn kiểm tra của Bộ KH&CN Nguyễn Thị Mai Hương phát biểu tại buổi làm việc.

Đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra tại 4 đơn vị chuyên môn của thành phố Đà Nẵng: Văn phòng UBND thành phố Đà Nẵng; Sở Nội vụ; Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở KH&CN. Tại các buổi làm việc của từng đơn vị, Đoàn kiểm tra đã nghe các báo cáo về kết quả triển khai, áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001, những khó khăn, tồn tại. Theo ghi nhận từ kết quả kiểm tra, TP Đà Nẵng có 93/93 cơ quan hành chính các cấp công bố áp dụng HTQLCL phù hợp TCVN ISO 9001:2015, cụ thể: 28 cơ quan là đối tượng bắt buộc áp dụng (đạt 100%), bao gồm 21 cơ quan cấp sở, 07 cơ quan cấp huyện; 65 cơ quan là đối tượng khuyến khích áp dụng (đạt 100%), bao gồm 56 cơ quan cấp xã, 09 cơ quan cấp 2 thuộc sở. Trên toàn Thành phố, có 1.840 thủ tục hành chính (đã áp dụng 100%) HTQLCL theo TCVN ISO 9001, trong đó có 276 thủ tục hành chính (đã áp dụng 100%) thuộc thẩm quyền quyết định của UBND Thành phố và Chủ tịch UBND Thành phố đã áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001.

Đánh giá cao kết quả triển khai áp dụng HTQLCL ISO 9001 tại thành phố Đà Nẵng, Vụ Trưởng Vụ đánh giá hợp chuẩn và hợp quy, Trưởng đoàn kiểm tra của Bộ KH&CN Nguyễn Thị Mai Hương cho rằng, việc áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001 vào các cơ quan, tổ chức hành chính tại thành phố Đà Nẵng đã mang lại hiệu quả rất rõ ràng trong quá trình xử lý công việc. Tại thành phố Đà Nẵng, 100% đối tượng bắt buộc và khuyến khích đều đã được áp dụng; 100% thủ tục hành chính đã được xây dựng, áp dụng và duy trì HTQLCL theo TCVN ISO 9001.

Có được kết quả nói trên là do sự quan tâm chỉ đạo, lãnh đạo của Lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng và Lãnh đạo các cấp trong việc xây dựng, áp dụng và duy trì HTQLCL theo TCVN ISO 9001. Cơ quan giúp UBND TP Đà Nẵng triển khai Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg là Sở KH&CN đã có tinh thần trách nhiệm trong việc tham mưu, tổ chức triển khai HTQLCL theo TCVN ISO 9001 tại các cơ quan, tổ chức hành chính của thành phố Đà Nẵng.

KĐ&MH

 

 

Đánh giá

X
(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)