Thứ năm, 16/11/2023 09:47

Hội thảo Nghiên cứu quốc tế và khu vực: Những vấn đề đặt ra trong bối cảnh mới

Ngày 15/11/2023 tại Hà Nội, Ban Chủ nhiệm Chương trình “Nghiên cứu các vấn đề quốc tế và khu vực nhằm chủ động, tích cực hội nhập quốc tế”, mã số: KX.06/2021-2030 đã phối hợp với Văn phòng các Chương trình trọng điểm cấp nhà nước và Vụ Khoa học xã hội, nhân văn và tự nhiên thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tổ chức hội thảo “Nghiên cứu quốc tế và khu vực: Những vấn đề đặt ra trong bối cảnh mới”.

Toàn cảnh hội thảo.

Trên cơ sở chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng KH&CN đã phê duyệt 17 Chương trình KH&CN cấp quốc gia. Trong đó, Chương trình “Nghiên cứu các vấn đề quốc tế và khu vực nhằm chủ động, tích cực hội nhập quốc tế”, mã số: KX.06/2021-2030 là một trong 7 Chương trình khoa học xã hội và nhân văn, được phê duyệt tại Quyết định số 1029/QĐ-BKHCN ngày 20/06/2022 của Bộ trưởng Bộ KH&CN với mục tiêu tổng quát nhằm nhận diện tình hình quốc tế và khu vực để xây dựng chiến lược và các giải pháp đối ngoại phù hợp với tình hình mới, góp phần thực hiện thắng lợi các chủ trương, đường lối của Đảng và chủ động hội nhập quốc tế nhằm thực hiện mục tiêu phát triển và bảo đảm an ninh đất nước.

Thứ trưởng Bộ KH&CN Trần Hồng Thái phát biểu khai mạc hội thảo.

Phát biểu khai mạc hội thảo, Thứ trưởng Bộ KH&CN Trần Hồng Thái cho biết, để tổ chức thực hiện các Chương trình trọng điểm cấp quốc gia có hiệu quả, Bộ KH&CN đã và đang xây dựng, ban hành mới hệ thống các văn bản quản lý trong tất cả các khâu như xác định nhiệm vụ, tuyển chọn đề tài, kiểm tra, đánh giá nghiệm thu. Kể từ khi Chương trình được phê duyệt đến nay, Bộ KH&CN đã nhận được nhiều đề xuất từ các viện nghiên cứu, trường đại học trên cả nước. Vì vậy, hội thảo là sự kiện quan trọng, nhằm cung cấp thông tin đầy đủ về mục tiêu, nội dung của chương trình, đồng thời chia sẻ một số quy định mới của Bộ cũng như kinh nghiệm trong việc xây dựng thuyết minh, tổ chức triển khai nhiệm vụ cấp quốc gia, đồng thời tháo gỡ những vướng mắc trong thực tiễn để tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà khoa học khi tham gia thực hiện đề tài.

PGS.TS Nguyễn Chiến Thắng phát biểu tại hội thảo.

Đại diện Ban Chủ nhiệm Chương trình KX.06/2021-2030, PGS.TS Nguyễn Chiến Thắng cho biết, nhận thức rõ được tầm quan trọng của khoa học xã hội và nhân văn trong việc nghiên cứu, nhận diện tình hình quốc tế và khu vực cũng như các tác động đối với Việt Nam, Chương trình KX.06/2021-2030 đưa ra 3 trụ cột nghiên cứu chính gồm: (1) nghiên cứu các vấn đề lý luận và thực tiễn chung; (2) nghiên cứu các vấn đề quốc tế và khu vực; (3) nghiên cứu các vấn đề hội nhập quốc tế của Việt Nam, bảo đảm an ninh quốc phòng. Với mục tiêu khởi động Chương trình và tạo diễn đàn chia sẻ, thảo luận về những vấn đề nghiên cứu quốc tế, trong khu vực và những tác động tới Việt Nam, đồng thời chia sẻ các thông tin về quy trình, thủ tục thực hiện các nhiệm vụ, Ban Chủ nhiệm Chương trình đã phối hợp với các đơn vị chức năng thuộc Bộ KH&CN tổ chức Hội thảo Nghiên cứu quốc tế và khu vực: Những vấn đề đặt ra trong bối cảnh mới.

PGS.TS Nguyễn Chiến Thắng cho biết, hội thảo đã nhận được hơn 20 bài tham luận từ các nhà khoa học, chuyên gia trên cả nước viết về những vấn đề nóng, những điểm nhấn trong bối cảnh quốc tế và tác động tới Việt Nam ở cả khía cạnh chính trị, kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng; thực trạng hội nhập kinh tế khu vực và quốc tế của Việt Nam ở các cấp độ và những vấn đề đặt ra; các xu hướng lớn về phát triển trong lĩnh vực kinh tế - xã hội và gợi ý chính sách cho Việt Nam...

Xuân Bình

 

 

 

 

Đánh giá

X
(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)