Thứ năm, 28/07/2022 16:08

Bổ nhiệm Tổng biên tập Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Ngày 26/07/2022, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt đã ký Quyết định số 1346/QĐ-BKHCN về việc bổ nhiệm Tổng biên tập Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Theo đó, bà Nguyễn Thị Hương Giang - Phó Tổng biên tập phụ trách Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam được bổ nhiệm giữ chức vụ Tổng biên tập Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam từ ngày 26/07/2022 và hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo hệ số 1,0.

Tổng biên tập Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam Nguyễn Thị Hương Giang sinh ngày 03/11/1975; quê quán: Ý Yên, Nam Định; tốt nghiệp Bác sỹ y khoa, Cử nhân báo chí; học vị: Tiến sỹ chuyên ngành quản lý khoa học và công nghệ. Bà Nguyễn Thị Hương Giang về công tác tại Tạp chí Hoạt động Khoa học (nay là Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam) từ tháng 12/1998 và đã trải qua nhiều vị trí công tác: Biên tập viên (từ tháng 12/1998 đến tháng 04/2005), Thư ký Tòa soạn (05/2005 - 27/01/2013), Phó Tổng biên tập (28/01/2013 - 31/08/2021), Phó Tổng biên tập phụ trách Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam (01/09/2021 - 25/07/2022), Tổng biên tập Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam (từ ngày 26/07/2022).

Bà là Tổng biên tập thứ bảy của Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam (sau các ông: Nguyễn Hy Hiền (Lê Tâm), Hoàng Đình Phu, Lê Quý An, Ngô Văn Lộ, Ngô Đặng Nhân, Đặng Ngọc Bảo) và cũng là nữ Tổng biên tập đầu tiên của Tạp chí. Bà đã có nhiều đóng góp trong việc phát triển Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam thành tạp chí khoa học uy tín quốc gia như hiện nay.

TCKHCNVN

 

 

Đánh giá

X
(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)