Thứ năm, 12/05/2022 14:52

Đọc sách: Nhu cầu tinh thần cần thiết

Ngày 12/5/2022, tại Hà Nội, Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã tổ chức Lễ phát động Văn hoá đọc trong ngành KH&CN và giới thiếu sách mới xuất bản. Tham dự buổi Lễ có Thứ trưởng Bộ KH&CN Bùi Thế Duy.

Sách được coi là tinh hoa tri thức của nhân loại, là phương tiện quan trọng để con người tiếp thu tri thức. Dù xã hội phát triển đến đâu, các phương thức lưu giữ thông tin phát triển mạnh mẽ như thế nào, song sách vẫn luôn khẳng định được vai trò quan trọng trong việc giúp con người tích luỹ kiến thức, đưa xã hội ngày càng phát triển văn minh và tiến bộ hơn. Ngày nay, trong xu hướng xây dựng xã hội học tập, sách giúp cho người đọc phát huy sự sáng tạo, áp dụng những kiến thức trong sách vào học tập, nghiên cứu khoa học và có những kinh nghiệm quý báu để giải quyết những vấn đề do thực tiễn đặt ra.

Trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, các phương tiện thông tin ngày càng đa dạng, văn hóa đọc sách đang bị cạnh tranh, khiến giới trẻ dần mất thói quen đọc sách. Do vậy phát triển văn hoá đọc trong ngành KH&CN nói riêng, các ngành khác nói chung sẽ góp phần xây dựng và phát triển thói quen, nhu cầu, kỹ năng và phong trào đọc (xuất bản phẩm in và điện tử) trong mọi tầng lớp nhân dân, nhất là trong thanh niên, thiếu niên, học sinh, sinh viên…, góp phần nâng cao dân trí, phát triển tư duy, khả năng sáng tạo, bồi dưỡng nhân cách, tâm hồn, tăng cường ý thức chấp hành pháp luật, hình thành lối sống lành mạnh trong con người, xã hội Việt Nam, đẩy mạnh xây dựng xã hội học tập.

Nhấn mạnh về tầm quan trọng của việc đọc sách, Thứ trưởng Bộ KH&CN Bùi Thế Duy cho biết, cho dù xã hội phát triển đến đâu thì việc đọc sách vẫn được đặc biệt coi trọng, đó là nhu cầu tinh thần cần thiết. Đặc biệt, những người làm KH&CN lại càng cần đọc sách để nâng cao trình độ, mở mang tri thức, là phương tiện cần thiết giúp nảy sinh được những ý tưởng mới.  Vì vậy, việc phát triển văn hoá đọc nói chung và văn hoá đọc nói riêng trong ngành KH&CN là một việc cần thiết và ý nghĩa. Thứ trưởng Bùi Thế Duy  mong muốn mỗi cán bộ ngành KH&CN sẽ thực sự trở một hạt nhân trong phong trào đọc sách, phát huy trách nhiệm của mình trong xây dựng, phát triển văn hóa đọc, tích cực đóng góp để đẩy mạnh các hoạt động học tập, nghiên cứu, quản lý và chuyển giao công nghệ trong ngành KH&CN.

Tại buổi Lễ, Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật đã giới thiệu một số cuốn sách mới của mình như: Sổ tay Thương mại hóa; Muôn nẻo đường đến thành công; Trí óc vận hành như thế nào?...

CM

 

 

Đánh giá

X
(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)