Thứ sáu, 13/05/2022 10:15

Góp ý cho dự thảo chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của TP Hà Nội đến năm 2030

Ngày 12/5/2022, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Hà Nội đã tổ chức Hội thảo khoa học xin ý kiến góp ý dự thảo Chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của TP Hà Nội đến năm 2030. Tham dự Hội thảo có Giám đốc Sở KH&CN Hà Nội Nguyễn Hồng Sơn, ban chủ nhiệm các Chương trình CT01, 02, 04, 06, 09, đại diện Bộ KH&CN, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Viện Hàn Lâm KH&CN Việt Nam và các sở, ban ngành, trường đại học trên địa bàn TP.

Giám đốc Nguyễn Hồng Sơn phát biểu tại Hội thảo.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Giám đốc Sở KH&CN Hà Nội Nguyễn Hồng Sơn nhấn mạnh, trong những năm qua, TP Hà Nội đã và đang ưu tiên phát triển nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, hỗ trợ thúc đẩy đổi mới sáng tạo trên địa bàn TP nhằm góp phần nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả sức cạnh tranh của nền kinh tế Thủ đô, đồng thời nâng cao năng lực quản lý của các cơ quan, viện nghiên cứu trên địa bàn TP.

Mới đây nhất, Nghị quyết số 15-NQTW ngày 5/5/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã xác định, lấy khoa học, công nghệ cao và đổi mới sáng tạo là động lực then chốt để phát triển kinh tế - xã hội, phát huy hiệu quả nguồn lực trí tuệ con người, đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ và thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Một trong những định hướng lớn được xác định trong Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ TP Hà Nội, nhiệm kỳ 2020-2025 đó là đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế dựa trên ứng dụng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Chương trình số 07-CTr/TU của Thành ủy đề ra mục tiêu nhằm phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội thủ đô, xây dựng Hà Nội trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao và phát triển công nghệ hàng đầu của cả nước, tiến tới là của khu vực Đông Nam Á trên một số lĩnh vực.

Để cụ thể hóa những mục tiêu này, TP Hà Nội đã giao cho Sở KH&CN xây dựng Chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của TP Hà Nội đến năm 2030. Để thực hiện nhiệm vụ này, Sở KH&CN đã phối hợp với các chuyên gia triển khai nghiên cứu, xây dựng dự thảo và xin ý kiến các sở ngành, trường đại học, viện nghiên cứu lớn trên địa bàn về đánh giá thực trạng và những gợi ý định hướng chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của TP.

Các đại biểu đóng góp ý kiến tại Hội thảo.

Tại Hội thảo, các đại biểu tham dự đã thảo luận và đóng nhiều ý kiến thiết thực, góp phần hoàn thiện kết cấu dự thảo chiến lược, định hướng mục tiêu phát triển và đề xuất hoàn thiện các nhiệm vụ, giải pháp ưu tiên nhằm phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo định hướng đến năm 2030.

Phát biểu tổng kết Hội thảo, Giám đốc Nguyễn Hồng Sơn khẳng định, Sở KH&CN Hà Nội sẽ tiếp thu, hoàn thiện và chỉnh sửa dự thảo Chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của TP Hà Nội đến năm 2030 toàn diện nhất trước khi trình UBND TP phê duyệt.

Bắc Lê

 

 

 

Đánh giá

X
(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)