Thứ bảy, 14/08/2021 10:07

Thông báo tuyển chọn tổ chức chủ trì nhiệm vụ thuộc Chương trình 68 bắt đầu thực hiện từ năm 2022

Cục Sở hữu trí tuệ thông báo về việc tuyển chọn tổ chức chủ trì nhiệm vụ cấp quốc gia thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ (Chương trình 68) bắt đầu thực hiện từ năm 2022 (Nội dung đăng ký bảo hộ ra nước ngoài cho các sản phẩm chủ lực, đặc thù của địa phương) với các nội dung như sau:

Danh mục các nhiệm vụ

Nhiệm vụ số 1: Hỗ trợ đăng ký bảo hộ chỉ dẫn địa lý tại Nhật Bản cho các sản phẩm: Hoa hồi Lạng Sơn và xoài Cao Lãnh (Đồng Tháp).

- Phương thức thực hiện: tuyển chọn.

- Yêu cầu đối với đơn vị chủ trì: có kinh nghiệm đăng ký chỉ dẫn địa lý tại Nhật Bản hoặc phối hợp được với tổ chức, cá nhân có kinh nghiệm đăng ký bảo hộ chỉ dẫn địa lý tại Nhật Bản.

- Yêu cầu về hồ sơ đăng ký tuyển chọn: kèm theo báo cáo tra cứu và đánh giá sơ bộ khả năng bảo hộ tại Nhật Bản của các địa danh “Lạng Sơn” cho sản phẩm hoa hồi và địa danh “Cao Lãnh” cho sản phẩm xoài.

Nhiệm vụ số 2: Nghiên cứu quy định pháp luật về bảo hộ chỉ dẫn địa lý và hỗ trợ đăng ký bảo hộ chỉ dẫn địa lý tại Trung Quốc cho các sản phẩm: vải thiều Lục Ngạn, nhãn lồng Hưng Yên và hạt điều Bình Phước.

- Phương thức thực hiện: tuyển chọn.

- Yêu cầu đối với đơn vị chủ trì: có kinh nghiệm đăng ký bảo hộ chỉ dẫn địa lý ở nước ngoài hoặc phối hợp được với tổ chức, cá nhân có kinh nghiệm đăng ký bảo hộ chỉ dẫn địa lý ở nước ngoài;

- Yêu cầu về Hồ sơ đăng ký tuyển chọn: Kèm theo báo cáo tra cứu và đánh giá sơ bộ khả năng bảo hộ tại Trung Quốc của các địa danh “Lục Ngạn” cho sản phẩm vải thiều, “Hưng Yên” cho sản phẩm nhãn và “Bình Phước” cho sản phẩm hạt điều.

Nhiệm vụ số 3: Hỗ trợ đăng ký bảo hộ nhãn hiệu chứng nhận theo hệ thống đăng ký nhãn hiệu quốc tế Madrid cho các sản phẩm: gạo An Giang (chỉ định bảo hộ tại Mỹ, Đức, Trung Quốc), xoài An Giang (chỉ định bảo hộ tại Mỹ, Australia, Trung Quốc) và cá tra An Giang (chỉ định bảo hộ tại Mỹ, Tây Ban Nha, Trung Quốc).

- Phương thức thực hiện: tuyển chọn.

- Yêu cầu đối với đơn vị chủ trì: có ít nhất 5 năm kinh nghiệm xây dựng, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận tại Việt Nam và có kinh nghiệm đăng ký bảo hộ theo hệ thống đăng ký nhãn hiệu quốc tế Madrid.

- Yêu cầu về hồ sơ đăng ký tuyển chọn: kèm theo báo cáo tra cứu và đánh giá sơ bộ khả năng bảo hộ tại các quốc gia chỉ định theo hệ thống đăng ký nhãn hiệu quốc tế Madrid cho các sản phẩm gạo An Giang, xoài An Giang và cá tra An Giang.

Thời hạn nhận hồ sơ

- Thời hạn cuối cùng nhận hồ sơ đăng ký tuyển chọn tổ chức chủ trì nhiệm vụ là 17h00 ngày 27/9/2021. 

- Ngày tiếp nhận hồ sơ: là ngày tổ chức dịch vụ bưu chính nơi gửi đóng dấu lên phong bì hồ sơ (trường hợp gửi qua bưu điện) hoặc ngày đóng dấu “đến” của Cục Sở hữu trí tuệ (trường hợp nộp trực tiếp).

Chi tiết xem thêm tại: https://www.noip.gov.vn/vi_VN/web/guest/thong-bao/-/asset_publisher/vTLYJq8Ak7Gm/content/thong-bao-cua-cuc-so-huu-tri-tue-ve-viec-tuyen-chon-to-chuc-chu-tri-nhiem-vu-cap-quoc-gia-thuoc-chuong-trinh-phat-trien-tai-san-tri-tue-bat-au-thuc--2.

 

Đánh giá

X
(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)