Thứ năm, 15/03/2018 03:23

Khung pháp lý cho các nhà đầu tư khởi nghiệp sáng tạo

Ngày 11/3/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 38/2018/NĐ-CP quy định chi tiết về đầu tư cho doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo (Nghị định 38). Cụ thể: Nghị định này hướng dẫn về đầu tư cho doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo; việc thành lập, tổ chức quản lý và hoạt động của quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo và cơ chế sử dụng ngân sách địa phương đầu tư cho doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo.

Theo các nhà chuyên môn, Đây là thông tin quan trọng đối với các nhà đầu tư cho khởi nghiệp, đặc biệt là các quỹ đầu tư mạo hiểm (có hoạt động tương tự như quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo), bởi sự ra đời của Nghị định 38 đã giúp tạo lập một khung pháp lý để thúc đẩy và hỗ trợ việc đầu tư vào các doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo. Đồng thời, giúp cho các nhà đầu tư của các doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo có căn cứ pháp lý vững chắc để tiến hành các hoạt động đầu tư của mình.

TH

 

 

Đánh giá

X
(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)