Thứ năm, 13/04/2017 03:33

Kéo dài thời gian thực hiện Chương trình 592

Ngày 12/7/2016, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 1381/QĐ-TTg sửa đổi bổ sung một số điều của Quyết định số 592/QĐ-TTg ngày 22/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp KH&CN và tổ chức KH&CN công lập thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm.

Theo Quyết định số 1381, Chương trình 592 được kéo dài thời gian thực hiện đến hết năm 2020 với mục tiêu hình thành và phát triển 3.000 doanh nghiệp KH&CN, 30 cơ sở ươm tạo doanh nghiệp KH&CN, trong đó ưu tiên tại các viện nghiên cứu, trường đại học, khu công nghệ cao, khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, khu công nghệ thông tin tập trung; hỗ trợ 1.000 cá nhân, tổ chức, nhóm nghiên cứu ươm tạo doanh nghiệp KH&CN và tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng tại các cơ sở  ươm tạo doanh nghiệp KH&CN; hỗ trợ nâng cao hiệu quả hoạt động và năng lực tự chủ của tổ chức KH&CN công lập, góp phần hình thành các tổ chức KH&CN đạt trình độ khu vực và thế giới.
Bộ KH&CN được giao chủ trì, tổ chức hướng dẫn, triển khai thực hiện Chương trình; tổ chức tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.
Chi tiết về Quyết định số 1381/QĐ-TTg

Đánh giá

X
(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)