Thông tin văn bản số: 21/2023/TT-BKHCN
Số hiệu 21/2023/TT-BKHCN
Ngày ban hành 21/11/2023
Thời gian bắt đầu hiệu lực 06/01/2024
Loại văn bản Thông tư
Tên Văn Bản
Thông tư 21/2023/TT-BKHCN ban hành 4 định mức kinh tế - kỹ thuật liên quan đến đổi mới, chuyển giao công nghệ
Trích yếu nội dung

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) vừa ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật các dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước đối với dịch vụ đánh giá trình độ và năng lực công nghệ; dịch vụ hỗ trợ xây dựng lộ trình đổi mới công nghệ; dịch vụ hỗ trợ đổi mới công nghệ; dịch vụ hỗ trợ chuyển giao công nghệ (Thông tư số 21/2023/TT-BKHCN ngày 21/11/2023).

Đối tượng áp dụng của Thông tư 21/2023/TT-BKHCN gồm: 1) Các cơ quan, tổ chức thuộc Bộ KH&CN sử dụng ngân sách nhà nước để thực hiện dịch vụ được quy định tại Điều 1 của Thông tư; 2) Các cơ quan, tổ chức khác ở Trung ương và địa phương sử dụng ngân sách nhà nước để thực hiện dịch vụ được quy định tại Điều 1 của Thông tư; 3) Cơ quan, tổ chức không sử dụng ngân sách nhà nước có thể áp dụng định mức kinh tế - kỹ thuật ban hành kèm theo Thông tư để thực hiện dịch vụ đánh giá trình độ và năng lực công nghệ; dịch vụ hỗ trợ xây dựng lộ trình đổi mới công nghệ; dịch vụ hỗ trợ đổi mới công nghệ; dịch vụ hỗ trợ chuyển giao công nghệ.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 06/01/2024.