Thông tin văn bản số: 94/2020/NĐ-CP
Số hiệu 94/2020/NĐ-CP
Ngày ban hành 21/08/2020
Thời gian bắt đầu hiệu lực 05/10/2020
Loại văn bản Nghị định
Tên Văn Bản
Nghị định 94/2020/NĐ-CP ngày 21/8/2020 của Chính phủ quy định cơ chế, chính sách ưu đãi đối với Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia.
Trích yếu nội dung

Mới đây, Chính phủ đã ban hành Nghị định 94/2020/NĐ-CP ngày 21/8/2020 quy định cơ chế, chính sách ưu đãi đối với Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC), trong đó có nhiều nội dung ưu đãi quan trọng về tín dụng đầu tư cho các dự án khởi nghiệp sáng tạo, thị thực và lao động nước ngoài cho các cá nhân làm việc tại trung tâm, hay các ưu đãi thuế, đất đai...

 

CÁC VĂN BẢN KHÁC
Số ký hiệu Ban hành Nội dung trích yếu
02/2020/TT-BKHCN
10/08/2020
Thông tư số 02/2020/TT-BKHCN hướng dẫn thi hành quản lý, sử dụng tài sản được hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ KH&CN sử dụng vốn nhà nước
03/2020/TT-BKHCN
10/08/2020
Thông tư số 03/2020/TT-BKHCN của Bộ trưởng Bộ KH&CN ngưng hiệu lực thi hành Thông tư 15/2019/TT-BKHCN
1187/QĐ-TTg
04/08/2020
Quyết định số 1187/QĐ-TTg ngày 4/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chương trình phát triển vật lý giai đoạn 2021-2025
749/QĐ-TTg
03/06/2020
Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”
01/CT-BKHCN
21/04/2020
Chỉ thị số: 01/CT-BKHCN ngày 21/4/2020 của Bộ trưởng Bộ KH&CN về nâng cao năng lực KH&CN nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an ninh xã hội và đời sống nhân dân trong bối cảnh tác động của dịch COVID-19
508/QĐ-BKHCN
03/03/2020
Bộ KH&CN ban hành Kế hoạch thực hiện “Chiến lược Sở hữu trí tuệ đến năm 2030”.
27/2020/NĐ-CP
01/03/2020
Nghị định số 27/2020/NĐ-CP ngày 1/3/2020 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 40/2014/NĐ-CP ngày 12/5/2014 của Chính phủ quy định việc sử dụng, trọng dụng cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ và Nghị định số 87/2014/NĐ-CP...