Thông tin văn bản số: 1187/QĐ-TTg
Số hiệu 1187/QĐ-TTg
Ngày ban hành 04/08/2020
Thời gian bắt đầu hiệu lực 04/08/2020
Loại văn bản Quyết định
Tên Văn Bản
Quyết định số 1187/QĐ-TTg ngày 4/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chương trình phát triển vật lý giai đoạn 2021-2025
Trích yếu nội dung

Quyết định số 1187/QĐ-TTg khẳng định mục tiêu của Chương trình đến năm 2025: tỷ lệ giảng viên có bằng tiến sỹ ở khoa vật lý của các trường đại học trọng điểm đạt trên 50%, xếp vào nhóm 5 nước đứng đầu trong khu vực ASEAN theo xếp hạng của Scopus và tăng công trình công bố trên các tạp chí uy tín (thuộc danh mục ISI/SCOPUS) bình quân đạt 30%/năm…

Bên cạnh mục tiêu, quan điểm và định hướng, Chương trình phát triển vật lý giai đoạn 2021-2025 đưa ra 8 nhiệm vụ, giải pháp; nguồn kinh phí thực hiện và tổ chức thực hiện.