Thứ năm, 31/12/2020 11:33

Ứng dụng khoa học và công nghệ phục vụ an ninh quốc gia

Với mục tiêu tăng cường ứng dụng thành tựu khoa học và công nghệ (KH&CN) để nâng cao hiệu quả trong công tác nghiệp vụ, công tác chiến đấu của ngành Công an nhân dân, đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ anh ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Chiều ngày 30/12/2020, Bộ KH&CN đã phối hợp với Bộ Công an tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình phối hợp hoạt động KH&CN giữa hai Bộ giai đoạn 2016-2020 và ký chương trình phối hợp giữa hai Bộ giai đoạn 2021-2025.

Sau 5 năm thực hiện (2016-2020), hoạt động KH&CN của Bộ Công an (Chương trình 45) đã đạt được nhiều kết quả tiêu biểu, như: nghiên cứu ứng dụng một số công nghệ và chế tạo sản phẩm được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển và Danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển thuộc lĩnh vực an ninh, quốc phòng; nghiên cứu, ứng dụng triển khai một số công nghệ cao và sản phẩm công nghệ cao thông qua các đề tài nghiên cứu cấp Quốc gia và các đề tài cấp Bộ. Từ Chương trình 45, Bộ Công an đã thực hiện được 68 đề tài nghiên cứu (trong đó có 3 đề tài cấp quốc gia), nổi bật là các sản phẩm có giá trị ứng dụng công nghệ cao, đã được Bộ Công an đưa vào sản xuất cung cấp cho nhiều đơn vị chiến đấu: các loại trang phục áo giáp, lá chắn, khiên chống đạn, chống đâm bằng vật liệu mới; các loại thiết bị nghe nhìn bí mật; quả nổ chữa cháy tự động; quả đạn khói chống tia hồng ngoại; các loại mực bí mật, súng áp chế Drone, robot trinh sát…
Kết quả nghiên cứu còn cung cấp luận cứ khoa học cho việc hoạch định chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Trong lĩnh vực này, Bộ Công an đã triển khai nghiên cứu 252 đề tài cấp bộ và 716 đề tài cấp cơ sở. Bộ Công an đã tổ chức và triển khai thực hiện 03 Chương trình KH&CN trọng điểm gồm: chương trình “Nghiên cứu, ứng dụng KH&CN phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao”, Chương trình “Nghiên cứu ứng dụng và phát triển khoa học công nghệ trong phòng chống khủng bố hóa học, sinh học và phóng xạ của Bộ Công an”, Chương trình “Nghiên cứu, ứng dụng KH&CN trong phòng chống tội phạm ma túy của Bộ Công an giai đoạn 2020-2025”.

Báo cáo tổng kết công tác phối hợp đã khẳng định, trong 5 năm qua, công tác phối hợp giữa hai Bộ đã được triển khai chặt chẽ, thường xuyên, toàn diện trên các mặt hoạt động KH&CN của Bộ Công an, trong đó các đơn vị chức năng của Bộ KH&CN đã luôn hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn giúp Bộ Công an triển khai các hoạt động KH&CN phục vụ có hiệu quả các mặt công tác nghiệp vụ. Với những kết quả đã đạt được, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm và Bộ trưởng Bộ KH&CN Huỳnh Thành Đạt tin tưởng, chương trình phối hợp hoạt động KH&CN giữa Bộ Công an và Bộ KH&CN giai đoạn 2021-2025 sẽ được triển khai hiệu quả theo đúng mục đích, yêu cầu đề ra; mối quan hệ phối hợp giữa hai Bộ ngày càng phát triển, đi vào chiều sâu và có thêm nhiều kết quả tốt đẹp trong thời gian tới.

Xuân Bình

 

Đánh giá

X
(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)