Thứ ba, 09/06/2020 14:36

Hội thảo trực tuyến về nhãn hiệu

Trong khuôn khổ các hoạt động của Dự án IP Key SEA, Dự án sẽ tổ chức Hội thảo trực tuyến về nhãn hiệu và thông qua Cục Sở hữu trí tuệ (SHTT) để mời đại biểu tham dự. Hội thảo được tổ chức nhằm thúc đẩy cải thiện hoạt động thẩm định, bảo hộ và thực thi quyền, trong đó bao gồm vấn đề liên quan đến chất lượng, khả năng thực thi các nhãn hiệu đăng ký tại cơ quan SHTT trong khu vực Đông Nam Á.

Thông tin cụ thể về Hội thảo như sau:

1. Thời gian: Hội thảo gồm 03 buổi

- Ngày 23/6/2020 (bắt đầu lúc 10h00): Những bước phát triển mới của việc bảo hộ nhãn hiệu phi truyền thống.

- Ngày 25/6/2020 (bắt đầu lúc 14h00): Thẩm định nhãn hiệu phi truyền thống.

- Ngày 29/6/2020 (bắt đầu lúc 10h00): Biện pháp ngăn chặn hành vi đăng ký nhãn hiệu không trung thực và bảo hộ nhãn hiệu nổi tiếng.

2. Hình thức hội thảo: trực tuyến.

3. Ngôn ngữ: tiếng Anh (có phiên dịch)

4. Đối tượng tham dự: các cơ quan quản lý và thực thi quyền SHTT, các tổ chức đại diện sở hữu công nghiệp (mỗi đơn vị đăng ký không quá 3 đại biểu tham dự).

Cục SHTT trân trọng thông báo để quý vị quan tâm đăng ký tham dự theo quy trình như sau:

- Quý vị truy cập theo đường dẫn và hướng dẫn trên website của Ban tổ chức để đăng ký tham dự trước thời hạn Ban tổ chức yêu cầu, cụ thể:

+ Đăng ký tham dự nội dung “Cập nhật về bảo hộ nhãn hiệu phi truyền thống” tại đường dẫn (https://euipo.blumm.it/event/ar/1/ipkey-sea-act17-webinar-june-23) trước ngày 15/6/2020.

+ Đăng ký tham dự nội dung “Thẩm định nhãn hiệu phi truyền thống” tại đường dẫn (https://euipo.blumm.it/event/ar/1/ipkey-sea-act17-webinar-june-25) trước ngày 15/6/2020.

+ Đăng ký tham dự nội dung “Biện pháp ngăn chặn việc đăng ký với dụng ý xấu và bảo hộ nhãn hiệu nổi tiếng” tại đường dẫn (https://euipo.blumm.it/event/ar/1/ipkey-sea-act17-webinar-june-29) trước ngày 22/6/2020.

- Sau khi đã đăng ký theo đường dẫn, đề nghị quý vị gửi thông tin chi tiết bao gồm: họ tên, số điện thoại, địa chỉ email; đồng thời gửi thư chấp nhận đăng ký từ Ban tổ chức vào hòm thư: dangkyhoithaoshtt@gmail.com để Cục SHTT xác nhận và thống kê danh sách gửi Ban tổ chức.

Các đăng ký hoàn thành theo đúng quy trình trên sẽ đủ điều kiện để tham dự Hội thảo. Để biết thêm thông tin, đề nghị liên hệ: Trung tâm Nghiên cứu, Đào tạo và Hỗ trợ, Tư vấn (Cục SHTT) theo số điện thoại: 024.38583069 (số máy lẻ: 4166), gặp chị Khánh Linh.

Trân trọng.

 

Đánh giá

X
(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)