Thứ sáu, 22/03/2024 13:30

68 dịch vụ công trực tuyến toàn trình thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Khoa học và Công nghệ

Ngày 29/02/2024, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã ban hành Quyết định sô 218/QĐ-BKHCN công bố Danh mục thủ tục hành chính (TTHC) thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ KH&CN đủ điều kiện thực hiện dịch vụ công (DVC) trực tuyến toàn trình. Theo đó, Bộ KH&CN có 68 TTHC cấp trung ương và 28 TTHC cấp địa phương có đủ điều kiện thực hiện DVC trực tuyến toàn trình theo quy định của pháp luật.

68/68 DVC trực tuyến toàn trình thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ KH&CN được triển khai trên Cổng DVC của Bộ KH&CN.

Theo Công văn số 900/BKHCN-TCCB ngày 20/03/2024 của Bộ KH&CN về việc báo cáo công tác cải cách hành chính Quý I/2024 thì Bộ KH&CN đã tích hợp và cung cấp 49/68 DVC trực tuyến toàn trình thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ KH&CN trên Cổng DVC quốc gia; 68/68 DVC trực tuyến toàn trình thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ KH&CN được triển khai trên Cổng DVC của Bộ và đã ban hành toàn bộ quy trình nội bộ, quy trình điện tử đối với việc giải quyết từng thủ tục hành chính thuộc phạm vi thực hiện của bộ, bảo đảm áp dụng chung, thống nhất cho quy trình xử lý công việc liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính trong Hệ thống quản lý chất lượng của Bộ KH&CN.

Đến nay, nền tảng thanh toán trực tuyến đã tích hợp trên Cổng DVC của Bộ KH&CN để thực hiện việc thanh toán trực tuyến đối với các TTHC triển khai DVC trực tuyến toàn trình.

VH

 

 

Đánh giá

X
(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)