Thứ tư, 10/01/2024 16:25

Trường Đại học Giáo dục tổ chức cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo

Trường Đại học Giáo dục thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức cuộc thi “Ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo KH&CN Trường Đại học Giáo dục” năm 2024. Cuộc thi nhằm thúc đẩy sự sáng tạo trong khoa học và công nghệ (KH&CN) của sinh viên Trường Đại học Giáo dục, tạo không gian giao lưu, sáng tạo, cùng chia sẻ các xu hướng KH&CN mới.

Tham gia cuộc thi sinh viên sẽ biết cách xây dựng sản phẩm kinh doanh, mô hình kinh doanh.

Mục đích của cuộc thi cũng để sinh viên tiếp cận với thực tế, nâng cao kỹ năng, kinh nghiệm trong xây dựng và vận hành dự án, khởi nghiệp đầu tư, thương mại hóa các kết quả nghiên cứu khoa học, sáng chế, giải pháp hữu ích, ứng dụng giải quyết các vấn đề của xã hội và các nhà trường hiện nay.

Thí sinh tham dự cuộc thi là sinh viên đang theo học tại Trường Đại học Giáo dục hoặc sinh viên tốt nghiệp không quá 12 tháng (tính đến ngày phát động cuộc thi) muốn tìm hiểu và mong muốn khởi nghiệp, có ý tưởng, dự án nghiên cứu khoa học, công nghệ ứng dụng trong giáo dục và đào tạo. Cuộc thi diễn ra từ 01/12/2023 đến 30/03/2024.

Nội dung cuộc thi phong phú, trải dài ở các lĩnh vực như: các vấn đề về dạy học (phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá trong giáo dục, giáo dục STEM, STEAM); các vấn đề về công nghệ giáo dục, chuyển đổi số trong giáo dục, giáo dục thông minh; các vấn đề về xã hội học giáo dục, tâm lý học giáo dục, các hoạt động trải nghiệm, hoạt động giáo dục trong nhà trường, tham vấn học đường, quản lý giáo dục, quản trị trường học…; các ý tưởng đã và đang nghiên cứu nhưng chưa được thương mại hoá.

Tham gia cuộc thi sinh viên sẽ biết cách xây dựng sản phẩm kinh doanh, mô hình kinh doanh; hoàn thiện và nâng cao kiến thức về khởi nghiệp, phát triển năng lực về thị trường, tiếp thị, bán hàng; có cơ hội kêu gọi vốn từ các nhà đầu tư, quỹ đầu tư, kết nối với các công ty giáo dục. Bên cạnh đó, dự án được công nhận đoạt giải sẽ nhận giải thưởng bằng tiền mặt và Giấy chứng nhận của Ban tổ chức. Những dự án được công nhận đoạt giải cao được lựa chọn tham gia các cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo KH&CN tại các cấp cao hơn (Đại học Quốc gia Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo, các diễn đàn/cuộc thi quốc tế...) và có cơ hội tham gia Chương trình huấn luyện khởi nghiệp tại nước ngoài do Đại học Quốc gia Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức.

Cuộc thi “Ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo và KH&CN Trường Đại học Giáo dục” lần đầu tiên được tổ chức hứa hẹn sẽ tìm kiếm được nhiều tài năng trong khởi nghiệp và nghiên cứu khoa học.

VVH

 

 

Đánh giá

X
(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)