Thứ hai, 24/07/2023 16:42

Chuyển đổi số trong quản trị văn phòng

2 Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh vừa phối hợp tổ chức hội thảo khoa học “Chuyển đổi số trong quản trị văn phòng”.

Hội thảo là diễn đàn để các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, học viên, sinh viên và các chuyên gia hoạt động thực tiễn trong lĩnh vực quản trị văn phòng, công nghệ thông tin cùng thảo luận những vấn đề đặt ra khi tiến hành chuyển đổi số. Đây cũng là sự kiện có ý nghĩa, thể hiện truyền thống hợp tác hơn 20 năm giữa hai đơn vị đào tạo về nhân lực quản trị văn phòng và hai năm ký thỏa thuận hợp tác giữa hai trường.

Hội thảo đã nhận được 50 tham luận khoa học của các tác giả đến từ nhiều cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp trong cả nước. Các tham luận đã tập trung vào một số nội dung: lý luận và thực tiễn; cơ hội và thách thức; vai trò và trách nhiệm, cũng như đề xuất giải pháp chuyển đổi số thành công trong quản trị văn phòng. Các tham luận và ý kiến trao đổi tại hội thảo đã đồng thuận về 4 nhóm nội dung cơ bản: 1) Chuyển đổi số trong quản trị văn phòng đóng vai trò tiên phong và là nền tảng quan trọng trong việc thực hiện chuyển đổi số của các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp; 2) Vai trò chính của văn phòng khi thực hiện chuyển đổi số là tạo lập, chuyển đổi dữ liệu số, chuyển đổi quy trình làm việc sang dạng số, thực hiện xử lý dữ liệu cho các nhiệm vụ tham mưu, tổng hợp của văn phòng, đảm bảo các điều kiện vật chất cho quá trình chuyển đổi và hỗ trợ đào tạo nhân viên văn phòng để chuyển đổi số thành công; 3) Chuyển đổi số đang từng bước làm thay đổi hoạt động văn phòng, trong đó có sự ra đời của các mô hình văn phòng mới, các ứng dụng chuyên biệt cho văn phòng, cơ cấu tổ chức văn phòng cũng thay đổi, quy trình làm việc trở nên tinh gọn và hiệu quả hơn trước…; 4) Khi chuyển đổi số đang ngày trở nên phổ biến, nhiều bất cập của văn phòng tại nhiều cơ quan, tổ chức đã bộc lộ, đội ngũ nhân viên văn phòng chưa sẵn sàng về năng lực thông tin/năng lực số, cơ cấu tổ chức phức tạp, thiếu liên thông, liên kết dữ liệu, quy trình làm việc nhiều bước, nhiều trung gian không cần thiết, không dựa trên khai thác dữ liệu chung để tinh giản, các giải pháp công nghệ tuy phong phú nhưng chưa đủ an toàn và chưa đồng bộ, gây ra nhiều rủi ro và khó khăn không cần thiết…

VVH

 

 

Đánh giá

X
(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)