Thứ tư, 01/03/2023 14:59

Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình: Nghiên cứu đáp ứng tốt các yêu cầu của thực tiễn và phục vụ hiệu quả cho công tác quản lý

Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình (Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam) được thành lập ngày 17/11/2009 theo Quyết định số 3318/QĐ-BNN-TCCB của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Tiền thân của Viện là Trung tâm Nghiên cứu Phòng trừ Mối được thành lập năm 1987.

Hiện nay, việc nghiên cứu các giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu, phục hồi các hệ sinh thái đang bị tổn thương nghiêm trọng... là nhu cầu bức thiết của xã hội. Cùng với thực trạng về cạnh tranh quyết liệt trong lĩnh vực phòng trừ côn trùng (mối, kiến, gián) gây hại nhà cửa, kho tàng, cây xanh và công trình thủy lợi, Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình xác định “Giải pháp sinh thái - Tái tạo thông minh - Công trình bền vững” là kim chỉ nam cho hoạt động của Viện.

Để đáp ứng yêu cầu thực tiễn đặt ra, Viện đã có nhiều nỗ lực trong xây dựng đội ngũ cán bộ khoa học chất lượng cao, đáp ứng được yêu cầu thực tiễn; liên tục cập nhật những công nghệ mới của thế giới vào giải quyết những vấn đề thực tiễn trong nước... Nhờ vậy, Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình đã từng bước khẳng định là một trong những cơ quan có uy tín trong nhiều lĩnh vực nghiên cứu như: nghiên cứu về mối, công nghệ phòng trừ mối và sinh vật có hại khác; nghiên cứu và ứng dụng các công nghệ mới để khảo sát, phát hiện ẩn họa trong đê, đập; nghiên cứu và triển khai các giải pháp trồng cây chắn sóng, chắn cát bay, cát chảy bảo vệ đê biển và bờ biển; nghiên cứu các giải pháp cải tạo hồ chứa thủy lợi thành hồ sinh thái sử dụng đa mục tiêu; nghiên cứu, sản xuất và ứng dụng các chế phẩm sinh học phòng trừ mối, sinh vật có hại và xử lý nguồn nước bị ô nhiễm; nghiên cứu và ứng dụng công nghệ sinh hóa bảo vệ công trình và thiết bị thủy lợi... Viện đã được Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cùng nhiều địa phương trong cả nước tin tưởng giao chủ trì nhiều nhiệm vụ khoa học và công nghệ quan trọng như: Nghiên cứu cơ sở khoa học và ứng dụng giải pháp sinh thái - thủy lợi nhằm phòng, chống sạt lở bờ sông, kênh, rạch khu vực Tây Nam sông Hậu; Nghiên cứu ứng dụng công nghệ bả kiểm soát mối Macrotermitinae gây hại đê, đập ở miền Bắc Việt Nam; Điều tra, đánh giá hiện trạng cây chắn sóng bảo vệ đê biển khu vực miền Bắc… Các sản phẩm khoa học và công nghệ của Viện luôn đáp ứng tốt các yêu cầu của thực tiễn, phục vụ hiệu quả cho công tác quản lý, điều hành của các cơ quan quản lý.

Quá trình phát triển đáng tự hào của Viện đã được ghi nhận bằng nhiều hình thức khen thưởng của Nhà nước, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và các cơ quan ban ngành khác như: Huân chương Lao động hạng Nhất, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ...

Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất năm 2022.

CT

 

 

 

Đánh giá

X
(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)