Thứ năm, 28/04/2022 14:49

Việt Nam có 7 cơ sở giáo dục đại học trong bảng xếp hạng ảnh hưởng năm 2022 của THE Impact Rankings

Ngày 28/04/2022, Tạp chí Times Higher Education (THE) đã công bố kết quả xếp hạng của bảng xếp hạng THE Impact Rankings. Đây là bảng xếp hạng lấy việc tiên phong thực hiện 17 mục tiêu phát triển bền vững (SDG) của Liên hợp quốc làm tiêu chí để xếp hạng các tổ chức giáo dục đại học trên toàn cầu. Năm nay, Việt Nam có 7 cơ sở giáo dục đại học nằm trong bảng xếp hạng này.

Lấy 17 mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc làm tiêu chí xếp hạng

THE Impact Rankings hướng tới đo lường sự thành công của các cơ sở giáo dục đại học trong việc thực hiện 17 mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc (có hiệu lực kể từ năm 2016), kêu gọi hành động toàn cầu với mục tiêu xây dựng xã hội hoà bình, công bằng và thịnh vượng. Nói cách khác, bảng xếp hạng này đánh giá tầm ảnh hưởng (Impact) và đóng góp của các cơ sở giáo dục đối với sự phát triển xã hội, con người và bảo vệ môi trường sống.

Năm 2022, trong số 1.406 cơ sở giáo dục đại học đến từ 106 quốc gia và vùng lãnh thổ (tăng 228 cơ sở giáo dục so với năm 2021) xếp hạng trong THE Impact Rankings.

Bảng xếp hạng THE Impact Rankings gồm các tiêu chí sau:

SDG

Nội dung

1

Xóa nghèo (No Poverty)

2

Xóa bỏ nạn đói (Zero Hunger)

3

Sức khỏe và cuộc sống tốt (Good Health and Wellbeing)

4

Giáo dục có chất lượng (Quality Education)

5

Bình đẳng giới  (Gender Equality)

8

Tăng trưởng kinh tế và việc làm bền vững (Decent Work and Economic Growth)

9

Công nghiệp, sáng tạo và phát triển hạ tầng (Industry, Innovation and Infrastructure)

10

Giảm bất bình đẳng (Reduced Inequalities)

11

Thành phố và cộng đồng bền vững (Sustainable Cities and Communities)

12

Tiêu dùng và sản xuất có trách nhiệm (Responsible Consumption and Production)

13

Bảo vệ khí hậu (Climate Action)

14

Tài nguyên và môi trường nước (Life below Water)

15

Tài nguyên và môi trường trên đất liền (Life on Land)

16

Hòa bình, công bằng và thể chế vững mạnh (Peace, Justice and Strong Institutions)

17

Hợp tác vì các mục tiêu phát triển (Partnership for the Goals)

Theo đó, điểm đánh giá xếp hạng cuối cùng của một cơ sở giáo dục đại học trong bảng xếp hạng là điểm trung bình của điểm SDG 17 (bắt buộc) (chiếm 22% tổng số điểm) với ba điểm cao nhất trong số 16 SDG còn lại (mỗi SDG có trọng số 26%).

Đối với mỗi SDG, các chỉ số đi kèm được phân tích và sử dụng trong bảng xếp hạng dựa trên 4 yếu tố: 1) Nghiên cứu (tìm kiếm các giải pháp và kiến thức mới), 2) Giáo dục (các hoạt động giáo dục trong và ngoài cơ sở giáo dục), 3) Quản lý (kiểm soát lượng sử dụng và bền vững), 4) Tương tác cộng đồng (thực hiện các nhiệm vụ, hoạt động gắn với cộng đồng và xã hội).

Kết quả xếp hạng của Việt Nam và thế giới

Nếu như năm 2020, Việt Nam mới chỉ có 2 cơ sở giáo dục đại học có mặt trong bảng xếp hạng này thì năm 2021 đã có 4 cơ sở giáo dục được xếp hạng và năm 2022 có 7 cơ sở giáo dục được xếp hạng. Cụ thể: Đại học Quốc gia Hà Nội (vị trí 601-800), Trường Đại học Tôn Đức Thắng  ( vị trí 601-800), Trường Đại học Bách khoa Hà Nội (vị trí 601-800), và Trường Đại học Phenikaa (vị trí 801-1000); 3 cơ sở giáo dục mới được xếp hạng trong năm 2022: Trường Đại học Duy Tân (vị trí 601-800), Trường Đại học Kinh tế quốc dân (vị trí 601- 800) và Trường Đại học FPT (vị trí 801-1000).

Cả 7 cơ sở giáo dục đại học của Việt Nam đều được xếp hạng cao ở SDG số 8 (Tăng trưởng kinh tế và việc làm bền vững) và Trường Đại học Bách khoa Hà Nội có thứ hạng cao nhất với 70,3 điểm. Tuy nhiên, duy nhất Đại học Quốc gia Hà Nội có thứ hạng cao ở SDG 4 (Giáo dục có chất lượng) với 63,1 điểm. Trong khi đó SDG 11 (Thành phố và cộng đồng bền vững) là 1 trong 3 chỉ số nổi bật của Trường Đại học PFT và Trường Đại học Tôn Đức Thắng; SDG 16 (Hòa bình, công bằng và thể chế vững mạnh) là thế mạnh của Trường Đại học Kinh tế quốc dân, Trường Đại học Tôn Đức Thắng và Trường Đại học Duy Tân. Có thể nói, các cơ sở giáo dục đại học của Việt Nam đã hướng nhiều hơn đến các mục tiêu phát triển bền vững và phục vụ cộng đồng khi năm 2022 có thêm 3 trường được xếp hạng.

Trong năm 2022, top 3 cơ sở giáo dục trong bảng xếp hạng của THE Impact Rankings là Đại học Western Sydney (Austrilia), Đại học Arizona State (Mỹ) và Đại học Western (Canada) thứ ba. Nổi bật hơn cả, Đại học Universiti Sains (Malaysia) đã được ghi nhận ở vị trí thứ 4 và là đại diện của châu Á và Đông Nam Á có thứ hạng cao nhất trong THE Impact Rankings từ trước đến nay.

Tại khu vực Đông Nam Á, Thái Lan có 51 cơ sở giáo dục đại học nằm trong bảng xếp hạng này (tăng 26 cơ sở so với năm 2021) và Đại học Chulalongkorn có thứ hạng cao nhất với vị trí 16 trong bảng xếp hạng. Malaysia có 23 cơ sở (tăng 4 cơ sở so với năm 2021), trong đó Universiti Sains đã có kết quả nổi bật với vị trí thứ 4. Indonesia có 28 cơ sở (tăng 10 cơ sở so với 2021). Philippines có 15 cơ sở (tăng 10 cơ sở so với năm 2021) và Campuchia có 1 cơ sở tham gia xếp hạng có mặt trong bảng xếp hạng này.

Viện Đảm bảo chất lượng giáo giục, Đại học Quốc gia Hà Nội

 

 

 

Đánh giá

X
(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)