Thứ năm, 16/09/2021 09:21

Mời đăng ký tham gia các Giải thưởng Hiệu quả năng lượng năm 2021

Hệ thống các Giải thưởng Hiệu quả năng lượng trong công nghiệp - công trình xây dựng năm 2021, Giải thưởng Hiệu suất năng lượng cao nhất năm 2021 sẽ nhận hồ sơ đến hết ngày 31/10/2021. Các Giải thưởng này thuộc khuôn khổ Chương trình quốc gia sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019-2030 (VNEEP3).​ Giải thưởng do Hội Khoa học và công nghệ sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả Việt Nam (VECEA) và Văn phòng Ban chỉ đạo tiết kiệm năng lượng phối hợp tổ chức.

Chi tiết xem tại: http://vecea.vn/tin-tuc/t670/thong-bao-nhan-ho-so-dang-ky-tham-gia-cac-giai-thuong-hieu-qua-nang-luong-nam-2021.html

Đánh giá

X
(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)