Thứ hai, 30/08/2021 09:38

Khóa đào tạo trực tuyến về đổi mới và bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ

Cục Sở hữu trí tuệ (SHTT) mời đăng ký tham dự Khóa đào tạo trực tuyến về đổi mới và bảo hộ quyền SHTT do Trường Đại học Công nghệ Trùng Khánh (Trung Quốc) và Trung tâm Đào tạo quốc gia về SHTT (thuộc Cục SHTT Trung Quốc) tổ chức từ ngày 18/10/2021 đến 19/11/2021 theo hình thức trực tuyến.

Đối tượng tham dự Khóa đào tạo là cán bộ quản lý cấp trung và cấp cao của cơ quan SHTT, các hiệp hội luật sư sáng chế/nhãn hiệu, công ty luật, các tổ chức quản lý tập thể quyền tác giả, tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp, trường đại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp và tổ chức phi chính phủ liên quan đến SHTT. 

Mục tiêu của Khóa đào tạo nhằm thúc đẩy việc trao đổi kinh nghiệm về hoạt động đổi mới sáng tạo, đăng ký và bảo hộ quyền SHTT giữa các quốc gia, qua đó thúc đẩy sự phát triển của hệ thống SHTT thông qua hợp tác sâu rộng và toàn diện hơn. Khóa đào tạo sẽ giới thiệu những góc nhìn quốc tế về sự phát triển của SHTT và đổi mới, đồng thời thảo luận chuyên sâu về thực hành sáng tạo, ứng dụng và bảo hộ tài sản trí tuệ, cung cấp kiến thức lý thuyết về SHTT, các vụ việc điển hình về SHTT, thực tiễn quản lý SHTT trong doanh nghiệp và chia sẻ kinh nghiệm trong việc bảo vệ quyền SHTT quốc tế.

Khóa đào tạo được tổ chức hoàn toàn miễn phí. Ứng viên quan tâm sau khi đăng ký theo hướng dẫn của Ban tổ chức, đề nghị thông báo cho Cục SHTT theo địa chỉ email hangmtran@ipvietnam.gov.vn để theo dõi và nắm bắt thông tin.

Thông tin về Khóa đào tạo xem thêm tại: https://www.noip.gov.vn/documents/20195/1132389/Admission+Guide+to+2021+One+Belt+One+Road+Online-Seminar+on+Innovation+%26+Intellectual+Property+Protection+for+Intermediate+%26+Senior+Managers.pdf/be7ad088-f976-454b-ab4a-a4953773629f.

Đánh giá

X
(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)