Thứ ba, 12/06/2018 03:34

Ra mắt Cổng thông tin Ngân hàng ý tưởng sáng tạo thanh niên Việt Nam

Nhằm cụ thể hóa hai chỉ tiêu "Đoàn viên, thanh niên đề xuất 5 triệu ý tưởng, sáng kiến" và "Hỗ trợ 1.000 dự án khởi nghiệp sáng tạo của thanh niên" trong phong trào "Tuổi trẻ sáng tạo", ngày 11/6/2018, tại Hà Nội, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã ra mắt Cổng thông tin Ngân hàng ý tưởng sáng tạo Việt Nam.

Cổng thông tin Ngân hàng ý tưởng sáng tạo Việt Nam được thể hiện trên 2 loại hình cụ thể, gồm website (www.ytuongsangtao.net) và ứng dụng trên thiết bị thông minh (mang tên Sáng tạo trẻ). Nội dung trên Cổng thông tin gồm các chủ trương, chính sách của Nhà nước về phát triển, hỗ trợ thanh niên nghiên cứu khoa học, sáng tạo; các giải pháp của Đoàn thanh niên, hoạt động của thanh niên trong triển khai phong trào Tuổi trẻ sáng tạo; điển hình tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phong trào này; địa chỉ tiếp nhận các ý tưởng, sáng kiến của thanh thiếu niên... Trong khi đó, ứng dụng Sáng tạo trẻ trên các thiết bị di động thông minh giới thiệu các chuyên mục mang phong cách trẻ trung như: Ý tưởng sáng tạo; diễn đàn; tin tức; câu chuyện sáng tạo; thống kê; thư viện... Đặc biệt, chuyên mục câu chuyện sáng tạo sẽ mang đến cho các bạn trẻ những thông tin chi tiết, cụ thể về những mô hình, cách làm hay trong triển khai phong trào Tuổi trẻ sáng tạo; các tấm gương, điển hình tiêu biểu trong hoạt động sáng tạo. Chuyên mục thống kê sẽ liệt kê đầy đủ, chi tiết số lượng các ý tưởng sáng tạo trong hệ thống, sắp xếp theo từng tỉnh/thành phố hoặc theo các lĩnh vực, lượt xem hoặc thời gian cập nhật thực tế.

ĐB

 

 

Đánh giá

X
(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)