Thông tin văn bản số: 25/2023/TT-BKHCN
Số hiệu 25/2023/TT-BKHCN
Ngày ban hành 29/12/2023
Thời gian bắt đầu hiệu lực 15/02/2024
Loại văn bản Thông tư
Tên Văn Bản
Quy định quản lý Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2030
Trích yếu nội dung

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) vừa ban hành Thông tư 25/2023/TT-BKHCN ngày 29/12/2023 quy định quản lý Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2030. Thông tư này áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân tham gia triển khai, tổ chức thực hiện và quản lý Chương trình công nghệ cao.