Thứ hai, 11/03/2024 16:51

Bộ Khoa học và Công nghệ kêu gọi đề xuất nhiệm vụ thuộc Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2030

Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) vừa ban hành Văn bản số 666/BKHCN-CNC ngày 04/03/2024 về việc thông báo kêu gọi đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia thuộc Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2030.

Theo đó, các nhiệm vụ KH&CN đề xuất cần phù hợp yêu cầu quy định tại Quyết định số 38/2020/QĐ-TTg ngày 30/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển và Danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển, Thông tư số 25/2023/TT-BKHCN ngày 29/12/2023 của Bộ trưởng Bộ KH&CN quy định quản lý Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2030 (Thông tư số 25/2023/TTBKHCN).

Đối với các đề xuất nhiệm vụ KH&CN tham gia Chương trình nghiên cứu, ứng dụng, phát triển công nghệ cao, phát triển sản phẩm và dịch vụ công nghệ cao thuộc Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2030, cần phù hợp với mục tiêu, nội dung, dự kiến sản phẩm, yêu cầu đối với sản phẩm khoa học và chỉ tiêu đánh giá đã được nêu tại Quyết định số 3418/QĐ-BKHCN ngày 28/12/2021 của Bộ trưởng Bộ KH&CN về việc phê duyệt khung Chương trình nghiên cứu, ứng dụng, phát triển công nghệ cao, phát triển sản phẩm và dịch vụ công nghệ cao thuộc Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2030. Các đề xuất này nộp hồ sơ về Bộ KH&CN; thời gian nhận đề xuất: đợt 1 đến ngày 15/04/2024, đợt 2 đến ngày 30/6/2024.

Các đề xuất nhiệm vụ KH&CN tham gia Chương trình phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao cần phù hợp với mục tiêu, nội dung, dự kiến sản phẩm… được nêu tại Quyết định số 3070/QĐ-BKHCN ngày 14/07/2021 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.

Các đề xuất nhiệm vụ KH&CN tham gia Chương trình phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao thuộc Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2030, cần phù hợp với mục tiêu, nội dung, dự kiến sản phẩm, yêu cầu đối với sản phẩm khoa học và chỉ tiêu đánh giá đã được nêu tại Quyết định số 3070/QĐ-BKHCN ngày 14/07/2021 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về việc phê duyệt khung Chương trình phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao thuộc Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2030. Các đề xuất này nộp hồ sơ về Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; thời gian nhận đề xuất: đợt 1 đến ngày 15/04/2024, đợt 2 đến ngày 30/6/2024.

Đối với các đề xuất nhiệm vụ KH&CN tham gia Chương trình phát triển một số ngành công nghiệp công nghệ cao thuộc Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2030, cần phù hợp với mục tiêu, nội dung, dự kiến sản phẩm, yêu cầu đối với sản phẩm khoa học và chỉ tiêu đánh giá đã được nêu tại Quyết định số 1992/QĐ-BCT ngày 20/08/2021 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc phê duyệt khung Chương trình phát triển một số ngành công nghiệp công nghệ cao thuộc Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2030. Các đề xuất này nộp hồ sơ về Bộ Công Thương; thời gian nhận đề xuất: đợt 1 đến ngày 15/04/2024, đợt 2 đến ngày 30/6/2024.

VH

 

 

 

Đánh giá

X
(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)