Thứ tư, 06/09/2023 15:10

Tổ chức Cuộc thi “Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo” TP Hà Nội năm 2023

Mới đây, UBND TP Hà Nội đã ban hành Kế hoạch tổ chức Cuộc thi “Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo” TP Hà Nội năm 2023. Thời gian tiếp nhận hồ sơ dự thi từ ngày 18/09/2023 đến hết ngày 20/09/2023.

Các sinh viên tham quan mô hình khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (ảnh: An Hiếu).

Cuộc thi “Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo” TP Hà Nội năm 2023 là cuộc thi do UBND TP Hà Nội phát động nhằm khuyến khích và xây dựng tinh thần khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của Hà Nội và vùng Thủ đô, tạo sự lan tỏa trong cộng đồng, qua đó giúp nâng cao nhận thức, góp phần thực hiện hóa các dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tiềm năng, đồng thời tôn vinh các ý tưởng, dự án có tiềm năng phát triển. Cuộc thi cũng là cơ hội để các doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo kết nối với các quỹ đầu tư, nhận tài trợ từ các tổ chức, cá nhân để phát triển doanh nghiệp.

Cá nhân, nhóm cá nhân (không quá 5 thành viên) không giới hạn địa lý, độ tuổi, đều có thể đăng ký dự thi với các ý tưởng, dự án khởi nghiệp dựa trên khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ, mô hình kinh doanh mới, đang hoặc dự kiến triển khai trên địa bàn TP Hà Nội và vùng Thủ đô. Đối tượng dự thi có thể đăng ký ý tưởng, dự án khởi nghiệp ở tất cả các ngành, lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, trong đó, khuyến khích các ý tưởng, dự án thuộc các ngành, lĩnh vực theo định hướng phát triển của Hà Nội và các dự án, ý tưởng có ứng dụng công nghệ…

Bắc Lê

 

 

Đánh giá

X
(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)