Thứ hai, 10/10/2022 08:11

Vinh danh các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp chuyển đổi số xuất sắc năm 2022

Trong khuôn khổ của Ngày Chuyển đổi số quốc gia, ngày 9/10/2022, Hội Truyền thông số Việt Nam đã tổ chức trao Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam năm 2022 nhằm vinh danh các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp chuyển đổi số xuất sắc.

Được phát động từ ngày 21/4/2022, Ban tổ chức Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam năm 2022 đã tiếp cận hơn 3.000 cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và gần 400 bộ hồ sơ đề cử trực tuyến. Qua quá trình xem xét, đánh giá với 2 vòng (Sơ khảo và Chung khảo), Ban tổ chức Giải thưởng đã lựa chọn được 49 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp/sản phẩm, dịch vụ, giải pháp để trao giải theo 5 hạng mục (Sản phẩm, dịch vụ, giải pháp chuyển đổi số tiêu biểu; Doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp chuyển đổi số xuất sắc; Cơ quan nhà nước chuyển đổi số xuất sắc; Sản phẩm, giải pháp chuyển đổi số vì cộng đồng; Sản phẩm, dịch vụ, giải pháp nước ngoài).

Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Đức Hiển phát biểu tại buổi Lễ.

Phát biểu tại sự kiện, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Đức Hiển nhấn mạnh, chuyển đổi số phải bảo đảm yêu cầu toàn dân, toàn diện, thực chất, hiệu quả. Chuyển đổi số trước tiên là chuyển đổi nhận thức. Để góp phần nâng cao nhận thức về chuyển đổi số cần xác định các điển hình, từ đó nhân rộng và phát huy. Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương đánh giá cao Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam và khẳng định đây là hoạt động thiết thực, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng và Nghị quyết 52 của Bộ Chính trị.

49 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp xuất sắc được trao giải tại Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam năm 2022.

Tại lễ trao giải, hạng mục “Cơ quan nhà nước chuyển đổi số xuất sắc” đã được trao cho 7 cơ quan, đơn vị: Trung tâm Công nghệ thông tin (CNTT), Bộ Giao thông Vận tải với hệ thống dịch vụ công lĩnh vực vận tải đường bộ; Sở TT&TT Thái Nguyên với nền tảng xã hội số - ứng dụng Thái Nguyên ID; Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư - Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an với ứng dụng thẻ căn cước công dân gắn chip cho hoạt động ngân hàng; UBND tỉnh Lạng Sơn với nền tảng cửa khẩu số; Cục CNTT - Bộ Giáo dục và Đào tạo với 2 giải pháp là hệ thống cơ sở dữ liệu ngành giáo dục và hệ thống quản lý thi kết nối chia sẻ dữ liệu với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; Tổng cục Thuế - Bộ Tài chính với hệ thống hóa đơn điện tử, giải pháp góp phần thúc đẩy chuyển đổi số; UBND thành phố Đà Nẵng với nền tảng công dân số My Portal.

4 hạng mục (Sản phẩm, dịch vụ, giải pháp chuyển đổi số tiêu biểu; Doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp chuyển đổi số xuất sắc; Sản phẩm, giải pháp chuyển đổi số vì cộng đồng; Sản phẩm, dịch vụ, giải pháp nước ngoài) được trao cho 42 doanh nghiệp, đơn vị/sản phẩm, dịch vụ, giải pháp (7 doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp chuyển đổi số xuất sắc; 6 sản phẩm, giải pháp chuyển đổi số vì cộng đồng; 1 sản phẩm, dịch vụ, giải pháp nước ngoài; và 28 sản phẩm, dịch vụ, giải pháp chuyển đổi số tiêu biểu).

Xuân Bình

 

 

 

Đánh giá

X
(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)