Thứ năm, 13/01/2022 16:09

Công bố Báo cáo toàn cảnh đổi mới sáng tạo mở Việt Nam 2021

Sáng 13/01/2022, BambuUP - Nền tảng kết nối sáng tạo tại Việt Nam đã tổ chức Lễ công bố Báo cáo toàn cảnh đổi mới sáng tạo mở Việt Nam 2021. Báo cáo được xây dựng dưới sự bảo trợ của Trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo Quốc gia (NSSC), Cục Phát triển thị trường và Doanh nghiệp khoa học và công nghệ (KH&CN), Bộ KH&CN.

Báo cáo có sự cố vấn nội dung bởi hơn 50 chuyên gia trong các lĩnh vực kinh tế hàng đầu trên Việt Nam. Báo cáo gồm các nội dung chính: (1) Xu hướng đổi mới sáng tạo trong giai đoạn bình thường mới; (2) Tổng quan toàn cảnh hệ sinh thái khởi nghiệp thế giới; (3) Hệ sinh thái khởi nghiệp Việt Nam; (4) Tổng quan bối cảnh và các xu hướng đổi mới sáng tạo chính ở 11 lĩnh vực; (5) Bản đồ các công ty khởi nghiệp Việt Nam ở các lĩnh vực còn lại; (6) Khảo sát các công ty khởi nghiệp ở Việt Nam; (7) Hướng về tương lai.

Đây là báo cáo cung cấp bức tranh toàn diện về hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam và trên thế giới. Các độc giả có thể tìm đọc các thông tin về hệ sinh thái khởi nghiệp thế giới theo khu vực, theo các quốc gia khởi nghiệp sôi động tại châu Á như Ấn độ, Singapore và Việt Nam. Báo cáo cung cấp cho người đọc cái nhìn về chiều sâu lịch sử khởi nghiệp Việt Nam từ những năm 2000, các thương vụ nổi bật của năm 2021 và những chính sách hỗ trợ hoạt động khởi nghiệp nổi bật. Tài liệu là nguồn tham vấn hữu ích cho Chính phủ, các nhà hoạch định chính sách quy hoạch hướng phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp và ĐMST mở dài hạn.

MN

Đánh giá

X
(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)