Thứ năm, 11/11/2021 15:45

Năm 2021 Tạp chí KH&CN Việt Nam được 8 Hội đồng Giáo sư ngành/liên ngành tính đến 1,25 điểm

Ngày 8/11/2021, Chủ tịch Hội đồng Giáo sư Nhà nước Nguyễn Kim Sơn đã ký Quyết định số 26/QĐ-HĐGSNN phê duyệt Danh mục tạp chí khoa học được tính điểm năm 2021. Theo Quyết định này, Tạp chí Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Việt Nam được tính điểm ở cả 3 bản: A (2 ngành), B (23 ngành/liên ngành) và C (15 ngành/liên ngành). Trong đó, nhiều ngành/liên ngành được Hội đồng Giáo sư tính điểm tối đa khi xét quy đổi công trình khoa học như Y học, Dược học, Nông nghiệp - Lâm nghiệp, Thủy lợi, Chăn nuôi - Thú y - Thủy sản, Xây dựng - Kiến trúc, Vật lý, Luyện kim. Cụ thể như sau:

Với những nỗ lực, cố gắng không ngừng nâng cao chất lượng nội dung và hình thức, Tạp chí KH&CN Việt Nam là tạp chí khoa học đa ngành, liên ngành uy tín quốc gia, được tính điểm công trình khoa học ở 23/28 Hội đồng Giáo sư ngành/liên ngành. Tạp chí KH&CN Việt Nam có mặt trong Danh mục các tạp chí khoa học uy tín quốc gia của Quỹ NAFOSTED và có 2 ấn phẩm (B và C) được chấp nhận tham gia Cơ sở dữ liệu khoa học khu vực Đông Nam Á - ACI.

CT

 

Đánh giá

X
(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)